Otwórz menu główne

Islandczycy – naród skandynawski zamieszkujący wyspę Islandię pochodzenia nordycko-celtyckiego. Liczy około 425 tys. ludności. Posługuje się językiem islandzkim.

Islandczycy
Liczebność ogółem około 425 000
Regiony zamieszkania  Islandia:
300 000
 Kanada:
75 000
 Stany Zjednoczone:
50 000
Języki islandzki
Główne religie luteranizm
Pokrewne grupy etniczne Norwegowie, Szwedzi, Duńczycy, Farerowie