Otwórz menu główne
Ten artykuł dotyczy wojewody brzeskolitewskiego. Zobacz też: Inne osoby o tym imieniu i nazwisku.

Józef Klonowski herbu Leszczyc (zm. przed 6 maja 1653 roku) – wojewoda brzeskolitewski w 1652 roku, kasztelan witebski w 1647 roku, podkomorzy połocki w 1643 roku, pisarz skarbowy litewski w 1640 roku, stolnik połocki[1] w 1618 roku.

Poseł na sejm 1627 roku[2]. Poseł sejmiku połockiego na sejm 1641 roku[3]. Poseł na sejmy ekstraordynaryjne 1642 i 1647 roku[4].

W czasie elekcji 1632 roku został sędzią generalnego sądu kapturowego[5]. Był elektorem Władysława IV Wazy z województwa połockiego w 1632 roku. Elektor Jana II Kazimierza Wazy w 1648 roku z województwa połockiego. W czasie elekcji 1648 roku został sędzią generalnego sądu kapturowego[6]. Na sejmie koronacyjnym 1649 roku wyznaczony z Senatu komisarzem do zapłaty wojsku wojsku Wielkiego Księstwa Litewskiego[7]. Na sejmie 1650 roku wyznaczony z Senatu komisarzem do zapłaty wojsku Wielkiego Księstwa Litewskiego[8].

BibliografiaEdytuj

 • Herbarz polski, t. X, Warszawa 1907, s. 144-145.
 • Suffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego, Zgodnie ná Naiásnieyssego Władisława Zygmunta ... roku 1632 [b.n.s.].
 • Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba. Kórnik 1994, s. 215.

PrzypisyEdytuj

 1. Paradowski błędnie nazywa go stolnikiem płockim
 2. Jan Seredyka, Parlamentarzyści drugiej połowy panowania Zygmunta III Wazy, Opole 1989, s. 103.
 3. Henryk Wisner, Wojsko w społeczeństwie litewskim pierwszej połowy XVII wieku, w: Przegląd Historyczny, 1975, Tom 66 , Numer 1, s. 57.
 4. Przemysław Paradowski, W obliczu "nagłych potrzeb Rzeczypospolitej". Sejmy ekstraordynaryjne za panowania Władysława IV Wazy, Toruń 2005, s. 248.
 5. Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey, miedzy Warszawą a Wolą, Przez opisane Artykuły, do samego tylko Aktu Elekcyey należące, vchwalony y postanowiony. Roku Pańskiego, M. DC. XXXII. Dnia 27. Września, s. 7.
 6. Porządek na Seymie Walnym Elekcyey, między Warszawą, a Wolą, przez opisane Artykuły do samego tylko Aktu Elekcyey należące, uchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego, M.DC.XLVIII. Dnia VI. Paźdźiernika, s. 7.
 7. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 146.
 8. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 158.