Języki tunguskie

Języki tunguskie – w szerszym znaczeniu pojęcie to stosuje się jako synonimiczne wobec języków tungusko-mandżurskich.

W znaczeniu węższym: podgrupa języków tungusko-mandżurskich, tworzących tzw. grupę północną i obejmującą języki ewenkijski oraz eweński, zwany także lamuckim.