Jūratė Kiaupienė

litewska historyk

Jūratė Kiaupienė-Kuzmaitė (ur. 23 listopada 1947 w Wilnie) – litewska historyk. Zajmuje się naukowo historią Wielkiego Księstwa Litewskiego.

ŻyciorysEdytuj

W 1969 ukończyła studia na Wydziale Historii Wileńskiego Uniwersytetu Państwowego. W 1984 uzyskała stopień kandydata nauk historycznych. W 2005 obroniła pracę habilitacyjną.

Po ukończeniu studiów podjęła pracę w Instytucie Historycznym Litewskiej SRR (1972–1981 i od 1989). W latach 1981–1989 była wykładowcą Wileńskiego Instytutu Pedagogicznego. Od 1992 zatrudniona na Uniwersytecie Witolda Wielkiego.

Jest członkiem Rady Naukowej „Czasopisma Prawno-Historycznego[1].

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 30 czerwca 2009 za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, za propagowanie wiedzy o wspólnym dziedzictwie historycznym narodów tworzących Rzeczpospolitą Obojga Narodów została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP[2].

Jest żoną Zigmantasa Kiaupy.

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Instrukcijos feodalinių valdų administracijai Lietuvoje XVII-XIX a., parenge Zigmantas Kiaupa, Juratė Kiaupienė Vilnius: Lietuvos TSR Mokslų Akademijos 1985.
 • Kaimas ir dvaras Žemaitijoje XVI-XVIII a. Monografija, Vilnius: „Mokslas”, 1988.
 • Instrukcijos feodalinių valdų administracijai Lietuvoje XVII-XIX a. (wraz z Z. Kiaupą, 1985)
 • Šiaulių miesto istorija (iki 1940 m.), Šiauliai 1991
 • Lietuvos istorija iki 1795 m. (wraz z Z. Kiaupą i A. Kuncevičiusem, 1995)
 • Zigmantas Kiaupa, Jūrate Kiaupiene, Albinas Kuncevičius, Lietuvos istorija iki 1795 metu, Vilnius: „ARLILA” 1998.
 • 1385 m. rugpjūčio 14 d. Krevos aktas, sudare Jūrate Kiaupiene, Vilnius: „Žara” 2002.
 • Eliasz Pielgrzymowski (Elijas Pilgrimovijus), Didžioji Leono Sapiegos pasiuntinybe i Maskva 1600–1601 m, parenge Jūrate Kiaupiene, Vilnius: Žara 2002.
 • „Mes, Lietuva”: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorija XVI a.: (viešasis ir privatus gyvenimas), Vilnius: Kronta, 2003.
 • XVI amžiaus Lietuvos ir Lenkijos politinės kultūros šaltiniai: (1562 metų tekstai), parengė Vilnius: Eugrimas 2008.
 • Valentino Saurmano laiškai imperatoriui Ferdinandui I iš Žygimanto Augusto Vilniaus dvaro: (1561–1562 m.), sudarė Darius Antanavičius, Vilija Gerulaitiene, Jurate Kiaupiene, parengė Darius Antanavičius, Vilnius: „Lietuvos pilys” 2009.

Publikacje w języku polskimEdytuj

 • Andrzej Rachuba, Jūratė Kiaupienė, Zigmantas Kiaupa, Historia Litwy. Dwugłos polsko-litewski, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2008.
 • Zigmantas Kiaupa, Jūratė Kiaupienė, Albinas Kuncewičius, Historia Litwy. Od czasów najdawniejszych do 1795 roku, tł. na jęz. pol. Piotr Grablunas, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.
 • 500-letnia rocznica unii horodelskiej 1413 roku. Między kulturą polityczną a pamięcią historyczną. „Prace Historyczne”, 2014, Numer 141 (2), s. 395–407.

PrzypisyEdytuj

 1. Czasopismo Prawno-Historyczne. amu.edu.pl. [dostęp 2017-04-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-01-30)].
 2. M.P. z 2009 r. nr 78, poz. 973 – pkt 9.

Linki zewnętrzneEdytuj