Jabłonna (gromada w powiecie białobrzeskim)

Jabłonna – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Jabłonna
gromada
1961–1973
Państwo

 Polska

Województwo

kieleckie

Powiat

białobrzeski

Data powstania

31 grudnia 1961

Data likwidacji

1 stycznia 1973

Siedziba

Jabłonna

Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1965)

27

brak współrzędnych

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Jabłonna z siedzibą GRN w Jabłonnie utworzono 31 grudnia 1961 w powiecie białobrzeskim w woj. kieleckim z obszarów dotychczasowych gromad Długie i Kostrzyń[5].

W 1965 roku gromada miała 27 członków gromadzkiej rady narodowej[6].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[7].

Przypisy edytuj

  1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
  2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
  3. Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
  4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
  5. Uchwała Nr 23/61 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 15 września 1961 r. o zniesieniu, połączeniu i utworzeniu niektórych gromad w województwie kieleckim (w brzmieniu uchwały Nr 30/61 z dnia 22 listopada 1961 r.) (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 30 listopada 1961 r., Nr. 14, Poz. 129)
  6. Uchwała Nr 10/65 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Białobrzegach z dnia 16 marca 1965 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 2 kwietnia 1965 r., Nr. 7, Poz. 35)
  7. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.