Jan Dominik Działyński

starosta pokrzywicki i kasztelan chełmiński

Jan Dominik Działyński herbu Ogończyk (zm. 1679 lub 1678) – starosta pokrzywnicki i pucki, kasztelan chełmiński w latach 1677–1678.

Jan Dominik Działyński
Herb
Ogończyk
kasztelan chełmiński
Rodzina

Działyńscy herbu Ogończyk

Data śmierci

1679

Ojciec

Mikołaj Działyński

Żona

Maryja Grudzińska

Syn Mikołaja, kasztelana chełmińskiego, brat Stanisława i Michała.

W okresie walk z wojskami szwedzkimi wystawił własnym sumptem oddział husarii. W 1656 roku jako dworzanin i wysłannik Jana Kazimierza do Stefana Czarnieckiego dostał się pod Kcynią do niewoli szwedzkiej z której wyszedł dopiero po zawarciu pokoju w Oliwie[1].

Poseł sejmiku generalnego pruskiego na sejm koronacyjny 1649 roku, sejm 1650, sejm zwyczajny i nadzwyczajny 1652 roku, sejm zwyczajny i nadzwyczajny 1654 roku, sejm 1655, 1658, 1659, 1661, 1664/1665, 1665, 1666 (I), 1666 (II), 1667, na sejm nadzwyczajny 1668 roku i sejm abdykacyjny 1668 roku. Poseł sejmiku kowalewskiego na sejm 1649/1650 roku[2].

W 1648 roku był elektorem Jana II Kazimierza Wazy z województwa chełmińskiego[3]. Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwa malborskiego w 1669 roku[4]. Poseł na sejm nadzwyczajny 1670 roku z województwa chełmińskiego[5].

Poseł sejmiku kowalewskiego na sejm koronacyjny 1676 roku i sejm 1677 roku[6]. Jako poseł na sejm warszawski, w 1677 roku został komisarzem do spraw zakonnic w Grudziądzu[7].

Jego żoną była Maryja Grudzińska (h. Grzymała) z którą miał sześć córek i sześciu synów[7], które nie odegrało jednak większej roli w życiu publicznym, a synowie pozostali bezdzietni[8]

Przypisy

edytuj
  1. Stanisław Achremczyk, Życie polityczne Prus Królewskich i Warmii w latach 1660-1703, wyd. Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, 1991, s.40
  2. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo - doktryna - praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 343.
  3. Svffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielk. Xięstwa Litewskiego. Zgodnie na Naiaśnieyszego Iana Kazimierza Obranego Krola Polskiego [...]. Dane, między Warszawą, a Wolą, Dnia 17. Listopada, Roku 1648, [b.n.s].
  4. Svffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieyßego Michała Korybvtha, Obranego Krola Polskiego [....] Dnia dziewiętnastego Czerwca, Roku 1669, [b.n.s].
  5. Kazimierz Przyboś, Sejm nadzwyczajny w Warszawie 5 marca - 19 kwietnia 1670 roku, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, Z. 130 (2003), s. 112.
  6. Robert Kołodziej, Ostatni wolności naszej klejnot. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014, s. 596.
  7. a b S. Orgelbranda Encyklopedia Powszechna (1898) tom VII s. 856
  8. Teresa Zielińska, Poczet polskich rodów arystokratycznych, wyd. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1997 Tom 1, s. 87.