Jan Działyński (kasztelan elbląski)

Jan Działyński herbu Ogonczyk (zm. 1692 / 1693). Syn Stanisława, brat Michała.

Był elektorem Jana III Sobieskiego z województwa malborskiego w 1674 roku[1].

Podstoli dobrzyński od 1674, następnie podkomorzy chełmiński od 1677. Poseł sejmiku malborskiego województwa chełmińskiego na sejm 1677 roku[2]. W 1678 został kasztelanem elbląskim. Był także starostą tolkmickim.

Poseł województwa malborskiego z sejmiku malborskiego na sejm koronacyjny 1676 roku[3].

PrzypisyEdytuj

  1. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674, [b.n.s.]
  2. Krystyn Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1976, s. 250.
  3. Krystyn Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1976, s. 247.