Jan Fiedziuszko

Jan Fiedziuszko herbu Słupy Giedymina (zm. w 1633 roku) – chorąży piński w latach 1622–1633.

Był elektorem Władysława IV Wazy z powiatu pińskiego w 1632 roku.

W początku 1633 roku na mocy wyroku sądu zadwornego został ścięty za zabójstwo wojskiego pińskiego Mikołaja Jelskiego.

BibliografiaEdytuj

  • Suffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego, Zgodnie ná Naiásnieyssego Władisława Zygmunta ... roku 1632 ... Woiewodztwo Krákowskie., [b.n.s.].
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 8: Ziemia brzeska i województwo brzeskie XIV–XVIII wiek, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2020, s. 217, 349.