Mikołaj Jelski

Mikołaj Jelski herbu Pielesz odmienny (zm. 29 stycznia 1632) – wojski piński w latach 1629–1632, stolnik piński w 1629 roku, poborca piński w 1619 roku, podstarości piński w latach 1614–1631, pisarz grodzki piński w latach 1610–1613[1].

Mikołaj Jelski
Herb
Pielesz
Rodzina

Jelscy

Data urodzenia

XVI w.

Data śmierci

29 stycznia 1632

Ojciec

Gabriel (Hawryła)

Walczył w oblężeniu Moskwy w 1612 roku. Jako poseł województwa brzeskolitewskiego na sejm nadzwyczajny 1629 roku był deputatem na Trybunał Skarbowy Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Zabity przez chorążego pińskiego Jana Fiedziuszkę[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 8: Ziemia brzeska i województwo brzeskie XIV-XVIII wiek, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2020, s. 321, 357.
  2. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 8: Ziemia brzeska i województwo brzeskie XIV-XVIII wiek, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2020, s. 321.

BibliografiaEdytuj

  • Rodzina, herbarz szlachty polskiej, t. VI, Warszawa 1909, s. 55.
  • Volumina Legum, t. III, Petersburg 1859, s. 315.