Jan Józef Wielopolski

zm. 1784

Jan Józef Wielopolski herbu Starykoń (zm. w 1774 roku) – ostatni starosta lanckoroński w 1763 roku, konsyliarz konfederacji Czartoryskich w 1764 roku[1] i poseł województwa krakowskiego na sejm konwokacyjny (1764)[2] i sejm elekcyjny 1764 roku[3], poseł z województwa krakowskiego na Sejm Repninowski, 23 października 1767 roku, konsyliarz konfederacji z województwa krakowskiego[4], wszedł w skład delegacji sejmu, wyłonionej pod naciskiem posła rosyjskiego Nikołaja Repnina, powołanej w celu określenia ustroju Rzeczypospolitej.

Jan Józef Wielopolski
Herb
Starykoń
Rodzina

Wielopolscy herbu Starykoń

Data śmierci

1774

Ojciec

Jan Wielopolski

Matka

Marianna Jabłonowska

Żona

Teresa z Sułkowskich

Dzieci

Ignacy Roch, Wincenty, Jan Nepomucen, Józefa, Tekla (Aniela)

Odznaczenia
Order Świętego Stanisława (Rzeczpospolita Obojga Narodów)

Życiorys edytuj

Syn Jana i Marianny Jabłonowskiej. Żonaty z Teresą z Sułkowskich, miał synów: Ignacego Rocha, Wincentego i Jana Nepomucena oraz córki: Józefę i Teklę (Anielę)[5].

Jako delegowany od Rzeczypospolitej podpisał pacta conventa Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 roku[6].

W załączniku do depeszy z 2 października 1767 roku do prezydenta Kolegium Spraw Zagranicznych Imperium Rosyjskiego Nikity Panina, poseł rosyjski Nikołaj Repnin określił go jako posła właściwego dla realizacji rosyjskich planów na sejmie 1767 roku[7].

W 1765 roku został kawalerem Orderu Świętego Stanisława.

Przypisy edytuj

  1. Konfederacya Generalna Koronna Po doszłym Seymie Convocationis Zaczęta w Warszawie Dnia 23. Czerwca Roku Pańskiego 1764. Ręką J. O. Xcia Jmci Prymasa Korony Polskiey [...] Stwierdzona, s. 6.
  2. Volumina Legum, t. VII, Petersburg 1860, s. 91.
  3. Volumina Legum, t. VII, Petersburg 1860, s. 102.
  4. Wiadomości Warszawskie. 29 sierpnia 1767, nr 69, [b.n.s], tu nazwany Józefem
  5. Złota księga szlachty polskiej. R. 9, Poznań 1887, s. 193-195.
  6. Akt elekcyi Roku Tysiąć Siedemset Sześćdziesiątego Czwartego, Miesiąca Sierpnia, Dnia dwudziestego siódmego, s. 20.
  7. Носов Б. В. Установление российского господства в Речи Посполитой. 1756–1768 гг. Moskwa, 2004, s. 663.

Bibliografia edytuj

  • Volumina Legum t. VII, Sankt Petersburg 1860
  • Złota księga szlachty polskiej, r. IX, Poznań 1887

Przypisy edytuj