Jan Michał Strutyński

Jan Michał Berlicz Strutyński herbu Sas (zm. w 1746 roku) – kasztelan inflancki w latach 1737-1744, stolnik wiłkomierski w latach 1701-1713[1], starosta sejwejski, starosta wiłkomierski w latach 1713-1732, cześnik wiłkomierski w latach 1697-1701, przedstawiciel dyplomatyczny Rzeczypospolitej w Imperium Osmańskim w 1720 roku.

Poseł na sejm 1701 roku i sejm z limity 1701-1702 roku z Inflant[2]. Poseł z Inflant na sejm 1703 roku[3]. Jako poseł powiatu wilkomierskiego i deputat sejmu lubelskiego był uczestnikiem Walnej Rady Warszawskiej 1710 roku[4]. Był posłem na sejm 1724 roku z powiatu wiłkomierskiego[5].

PrzypisyEdytuj

  1. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, T. I, Województwo Wileńskie XIV-XVIII wiek, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2004, s. 731.
  2. Diariusz Sejmu Walnego Warszawskiego 1701-1702, Warszawa 1962, s. 355.
  3. Jarosław Poraziński, Sejm lubelski w 1703 roku i jego miejsce w konfliktach wewnętrznych na początku XVIII wieku, Warszawa-Poznań-Toruń 1988, s. 129.
  4. Volumina Legum, t. VI, Petersburg 1860, s. 99.
  5. Wiktor Bagniewski, Diariusz sejmu walnego sześcioniedzielnego warszawskiego anni 1724, rkps Ossolineum 291/III, k. 4.

BibliografiaEdytuj

  • Rocznik Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na 1 kwietnia 1938, Warszawa 1938, s. 140.
  • Urzędnicy inflanccy XVI-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Mikulski i Andrzej Rachuba. Kórnik 1994, s. 275.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, T. I, Województwo Wileńskie XIV-XVIII wiek, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2004, s. 731.