Jan Nowosielski (1660–1717)

Jan Nowosielski z Nowosielec (ur. 1660, zm. 28 lutego 1717) – łowczy mielnicki (1682–1691), stolnik podlaski[1] (1691–1699), kapitan[2] Wielkiej Wojny Północnej, starosta łukowski (1699–1711)[3], w 1696 poseł[4] sejmu konwokacyjnego[5].

Jan Nowosielski
Herb
Ślepowron
Rodzina

Nowosielscy herbu Ślepowron

Data urodzenia

1660

Data śmierci

28 lutego 1717

Ojciec

Stefan Nowosielski

Matka

Marianna Pieńkowska h. Suchekomnaty

Żona

Anna Widlicz-Domaszewska z Domaszewnicy h. Nieczuja

Dzieci

Antonina, Franciszek Nowosielski

Żona: Anna Widlicz-Domaszewska z Domaszewnicy herbu Nieczuja. Dzieci: Antonina Nowosielska (1690–1753), filantropka, Franciszek Jan Nowosielski na Nowosielcu i Zakrzu (1690–1758), poseł[6].

Po zerwanym sejmie konwokacyjnym 1696 roku przystąpił 28 września 1696 roku do konfederacji generalnej[7]. 5 lipca 1697 roku podpisał w Warszawie obwieszczenie do poparcia wolnej elekcji, które zwoływało szlachtę na zjazd w obronie naruszonych praw Rzeczypospolitej[8]. Deputat ziemi drohickiej do rady stanu rycerskiego rokoszu łowickiego w 1697 roku[9]. Poseł na sejm 1703 roku z województwa lubelskiego[10].


Przypisy edytuj

 1. Stanisław Cynarski, Antoni Gąsiorowski, Alicja Falniowska-Gradowska, Urzędnicy województwa krakowskiego XVI-XVIII wieku: spisy, Biblioteka Kórnicka, 1994, s. 182.
 2. Jean Rousset de Missy, Supplement au corps universel diplomatique du droit des gens, Chez les Janssons à Waesberge, Wetstein & Smith, & Z. Chatelain, 1739, s 21. (dostępne także na http://books.google.pl)
 3. Xawery Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845, t. 6, s. 586 (dostępne także na www.books.google.pl.
 4. Jarosław Poraziński, Sejm lubelski w 1703 roku i jego miejsce w konfliktach wewnętrznych na początku XVIII wieku, PWN, 1988, t. 83, część 1, s. 126.
 5. Xawery Kasper Niesiecki, Jan Nepomucen Bobrowicz, Herbarz Polski, t. 6, s. 586-587 (dostępne także na www.books.google.pl).
 6. Marek Woliński, Herbarz szlachty ziemi Łukowskiej na Lubelszczyźnie t. 1, CKH, 2011, s. 200.
 7. Konfederacya Generalna Ordinvm Regni & Magni Dvcatus Lithvaniæ Po niedoszłey Konwokacyey głowney Warszawskiey umowiona Roku Pańskiego 1696. dnia 29 Miesiąca Sierpnia, [1696], [b.n.s.]
 8. Obwieszczenie do poparcia wolney elekcyey roku Pańskiego tysiącznego sześćsetnego dziewięćdziesiątego siodmego. [Inc.:] Actum in castro Ravensi sub interregno feria quinta post festum sanctae Margarethae [...] proxima anno Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo septimo. [b.n.s]
 9. Rokosz Generalny ku obronie wiary swiętey katolickiey y zaszczytu wolności uczyniony na poparciu elekcyey w okopach elekcyalnych między Wolą a Warszawą die 26 Augusti Anno Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo 7mo, [b.n.s]
 10. Jarosław Poraziński, Sejm lubelski w 1703 roku i jego miejsce w konfliktach wewnętrznych na początku XVIII wieku, Warszawa-Poznań-Toruń 1988, s. 126.

Literatura edytuj

Wydania parlamentarne, akta
 • Biskup Józef Załuski, Volumina Legum, Prawa Konstytucje i przywileje Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego 1347-1793, t. 6 (dostępne także na: www.wbc.poznan.pl).
 • Henryk Gmiterek, Materiały Źródłowe do dziejów Żydów z księgach Grodzkich Lubelskich z doby panowania Augusta II Sasa 1697-1733, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin, 2001 (dostępne także na:biblioteka.teatrnn.pl).
Herbarze
 • Seweryn hr. Uruski, Adam Amilkar Kosiński, Aleksander Włodarski, Rodzina, herbarz szlachty polskiej, t. 12, Wydawnictwo Heroldium, Gebethner i Wolff, Warszawa 1915.
 • Xawery Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839–1845.
 • Janusz Starykoń-Kasprzycki, Michał Dmowski, Polska encyklopedia szlachecka, Wyd. Instytutu Kultury Historycznej, t. 2, 1937.
Ogólna
 • Ciechanowicz, Jan, Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. 4, Fosze Wydawnictwo Oświatowe, Wprowadzono: 20-06-06, ISBN 83-87602-80-9.
 • Marek Woliński, Herbarz szlachty ziemi Łukowskiej na Lubelszczyźnie, t. 1, CKH, 2011.
 • Szymon Konarski, Dames chanoinesses de Varsovie 24.IV.1744-13.VIII.1944, Międzynarodowa Akademia Heraldyczna, Paryż, 1952.
 • Witold Kłaczewski, Wacław Urban,Urzędnicy województwa lubelskiego XVI-XVIII wieku: spisy, t. 4, Biblioteka Kórnicka, 1991, s. 120.