Jan Stanisław Kurcz

Jan Stanisław Kurcz herbu Radwan (zm. 10 lutego 1684 roku) – marszałek lidzki w latach 1683-1684, wojski lidzki w 1649 roku, chorąży lidzki w latach 1649-1682, dworzanin Jego Królewskiej Mości.

Jan Stanisław Kurcz
Herb
Radwan
Rodzina

Kurczowie herbu Radwan

Data śmierci

10 lutego 1684

Ojciec

Stanisław Kurcz

Matka

Dorota Puciata[1]

Żona

Barbara Drucka-Sokolińska[2]

17 października 1655 roku złożył przysięgę na wierność carowi Aleksemu Michajłowiczowi[3].

Poseł sejmiku lidzkiego na sejm 1661 roku, sejm nadzwyczajny abdykacyjny 1668 roku[4].

Na sejmie abdykacyjnym jako poseł lidzki 16 września 1668 roku podpisał akt potwierdzający abdykację Jana II Kazimierza Wazy[5]. Był posłem powiatu lidzkiego województwa wileńskiego na sejm nadzwyczajny 1672 roku.

Brał udział w elekcjach Jana II Kazimierza Wazy, Michała. W 1674 roku był elektorem Jana III Sobieskiego z powiatu lidzkiego[6]. Był wybierany do wielu komisji na sejmach 1648–1676[2]. Poseł na sejm koronacyjny 1676 roku z Lidy[7]. Poseł na sejm grodzieński 1678-1679 roku[8]. Poseł na sejm 1683 roku[9].

Wnuk Marcina, brat Stefana. Żona – Barbara z domu Drucka-Sokolińska, primo voto Hołowczyńska, wdowa po Jerzym, kasztelanicu mścisławskim – zapisała mu w 1651 roku Kniażyce i Jamnicę[2].

BibliografiaEdytuj

 • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, T. I, Województwo Wileńskie XIV-XVIII wiek, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2004, s. 338, 680.
 • Leszek A. Wierzbicki, Posłowie litewscy na sejm nadzwyczajny 1672 roku, w: Wschodni Rocznik Humanistyczny, Tom 3 (2006), s. 89.

PrzypisyEdytuj

 1. Jan Kurcz. [w:] Genealogia dynastyczna [on-line]. genealogia.grocholski.pl. [dostęp 2016-08-07].
 2. a b c Adam Boniecki, oprac. Marek Jerzy Minakowski: Herbarz polski Adama Bonieckiego, oprac. M.J. Minakowski. [w:] Nowy Boniecki – Genealogia elit litewsko-ruskich [on-line]. wielcy.pl. [dostęp 2016-08-07].
 3. Крестоприводная книга Великого Княжества Литовского 1655 г., w: Памятники истории Восточной Европы. Источники 15-17 вв. Том 4, Moskwa-Warszawa 1999, s. 51-117.
 4. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 388.
 5. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, 481.
 6. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674, [b.n.s.]
 7. Diariusz sejmu koronacyjnego Jana III Sobieskiego w 1676, opracował Jarosław Stolicki, Kraków 2019, s. 116.
 8. Krystyn Matwijowski, Sejm grodzieński 1678-1679, Wrocław 1985, s. 143.
 9. Robert Kołodziej, Ostatni wolności naszej klejnot. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014, s. 613.