Jan Szymon Szczawiński

wojewoda brzeskokujawski

Jan Szymon Szczawiński herbu Prawdzic (zm. 1654/1655) – marszałek Trybunału Głównego Koronnego w 1645 roku[1], wojewoda brzeskokujawski w latach 1643-1654, kasztelan brzeskokujawski w latach 1637-1643, starosta łęczycki w latach 1627-1654, starosta golubski w 1654 roku.

Jan Szymon Szczawiński
Herb
Prawdzic
Data śmierci

1654 lub 1655

Ojciec

Jakub Szczawiński

Życiorys

edytuj

Był synem Jakuba Szczawińskiego. Studiował na Akademii Krakowskiej, gdzie w 1618 roku został immatrykulowany i na Uniwersytecie Padewskim, gdzie w 1621 r. został wybrany na konsyliarza nacji polskiej[2]. Poseł z województwa łęczyckiego na sejm i deputat tego województwa na Trybunał Skarbowy Koronny w 1627 roku[3]. Poseł na sejm nadzwyczajny 1629 roku i sejm 1631 roku[4]. Był elektorem Władysława IV Wazy z województwa łęczyckiego w 1632 roku[5], podpisał jego pacta conventa[6]. Był posłem województwa łęczyckiego na sejm koronacyjny 1633 roku i deputatem tego województwa na Trybunał Skarbowy Koronny. Jako poseł na sejm koronacyjny 1633 roku wszedł w skład komisji do wojny z Moskwą i organizacji wojska[7]. Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 31 lipca 1648 roku[8]. W 1648 roku podpisał elekcję Jana II Kazimierza Wazy z województwa brzeskokujawskiego[9], podpisał jego pacta conventa[10]. Pochowany został w kościele św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy[2].

Przypisy

edytuj
 1. Złota księga szlachty polskiej, r. XVIII, Poznań 1896, s. 129.
 2. a b Olga Kucharczyk: Herby przedstawicieli nacji polskiej na Uniwersytecie Padewskim. Katalog znaków heraldycznych. 2023, s. 216. ISBN 978-83-66172-60-9.
 3. Volumina Legum, t. 3, Petersburg 1859, s. 261.
 4. Jan Seredyka, Parlamentarzyści drugiej połowy panowania Zygmunta III Wazy, Opole 1989, s. 100.
 5. Suffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego, Zgodnie ná Naiásnieyssego Władisława Zygmunta ... roku 1632 ... Woiewodztwo Krákowskie., [b.n.s.]
 6. Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey, miedzy Warszawą a Wolą, Przez opisane Artykuły, do samego tylko Aktu Elekcyey należące, vchwalony y postanowiony. Roku Pańskiego, M. DC. XXXII. Dnia 27. Września, s. 18.
 7. Andrzej Korytko, Sejm koronacyjny Władysława IV Wazy wobec problemów na Ukrainiew: Echa Przeszłości t. XVI, Olsztyn 2015, s. 73.
 8. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 85.
 9. Svffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielk. Xięstwa Litewskiego. Zgodnie na Naiaśnieyszego Iana Kazimierza Obranego Krola Polskiego [...]. Dane, między Warszawą, a Wolą, Dnia 17. Listopada, Roku 1648, [b.n.s].
 10. Porządek na seymie walnym elekcyey między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego aktu elekcyey należące, vchwalony y postanowiony roku Pańskiego M.DC.XLVIII, dnia VI października, s. 20.

Bibliografia

edytuj
 • Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Edward Opaliński i Hanka Żerek-Kleszcz. Kórnik 1993, s. 295.
 • Volumina Legum, t. III, Petersburg 1859, s. 377.