Jan Szymon Szczawiński

Jan Szymon Szczawiński herbu Prawdzic (zm. 1654/1655) – marszałek Trybunału Głównego Koronnego w 1645 roku[1], wojewoda brzeskokujawski w latach 1643-1654, kasztelan brzeskokujawski w latach 1637-1643, starosta łęczycki w latach 1627-1654, starosta golubski w 1654 roku.

ŻyciorysEdytuj

Poseł z województwa łęczyckiego na sejm i deputat tego województwa na Trybunał Skarbowy Koronny w 1627 roku[2]. Poseł na sejm nadzwyczajny 1629 roku i sejm 1631 roku[3]. Był elektorem Władysława IV Wazy z województwa łęczyckiego w 1632 roku[4], podpisał jego pacta conventa[5]. Był posłem województwa łęczyckiego na sejm koronacyjny 1633 roku i deputatem tego województwa na Trybunał Skarbowy Koronny. Jako poseł na sejm koronacyjny 1633 roku wszedł w skład komisji do wojny z Moskwą i organizacji wojska[6]. Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 31 lipca 1648 roku[7]. W 1648 roku podpisał elekcję Jana II Kazimierza Wazy z województwa brzeskokujawskiego[8], podpisał jego pacta conventa[9].

PrzypisyEdytuj

 1. Złota księga szlachty polskiej, r. XVIII, Poznań 1896, s. 129.
 2. Volumina Legum, t. 3, Petersburg 1859, s. 261.
 3. Jan Seredyka, Parlamentarzyści drugiej połowy panowania Zygmunta III Wazy, Opole 1989, s. 100.
 4. Suffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego, Zgodnie ná Naiásnieyssego Władisława Zygmunta ... roku 1632 ... Woiewodztwo Krákowskie., [b.n.s.]
 5. Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey, miedzy Warszawą a Wolą, Przez opisane Artykuły, do samego tylko Aktu Elekcyey należące, vchwalony y postanowiony. Roku Pańskiego, M. DC. XXXII. Dnia 27. Września, s. 18.
 6. Andrzej Korytko, Sejm koronacyjny Władysława IV Wazy wobec problemów na Ukrainiew: Echa Przeszłości t. XVI, Olsztyn 2015, s. 73.
 7. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 85.
 8. Svffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielk. Xięstwa Litewskiego. Zgodnie na Naiaśnieyszego Iana Kazimierza Obranego Krola Polskiego [...]. Dane, między Warszawą, a Wolą, Dnia 17. Listopada, Roku 1648, [b.n.s].
 9. Porządek na seymie walnym elekcyey między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego aktu elekcyey należące, vchwalony y postanowiony roku Pańskiego M.DC.XLVIII, dnia VI października, s. 20.

BibliografiaEdytuj

 • Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Edward Opaliński i Hanka Żerek-Kleszcz. Kórnik 1993, s. 295.
 • Volumina Legum, t. III, Petersburg 1859, s. 377.