Jan Zagórski

herb Ostoja

Jan Zagórski herbu Ostoja[1] – podczaszy włodzimierski, sędzia grodzki krzemieniecki, rotmistrz targowickiej formacji Brygady Kawalerii Narodowej Znaków Hussarskich pod Imieniem Województwa Bracławskiego, konsyliarz konfederacji generalnej koronnej.

ŻyciorysEdytuj

Jako poseł województwa wołyńskiego na Sejm Czteroletni od 1790 roku[2] złożył protest przeciwko konstytucji 3 maja. [3] Figurował na liście posłów i senatorów posła rosyjskiego Jakowa Bułhakowa w 1792 roku, która zawierała zestawienie osób, na które Rosjanie mogą liczyć przy rekonfederacji i obaleniu dzieła 3 maja[4]. Konsyliarz województwa wołyńskiego i konsyliarz konfederacji generalnej koronnej w konfederacji targowickiej[5].

W czasie insurekcji kościuszkowskiej Sąd Najwyższy Kryminalny skazał go na karę śmierci przez powieszenie, wieczną infamię, konfiskatę majątków i utratę wszystkich urzędów.

PrzypisyEdytuj

  1. Urzędnicy wołyńscy XIV-XVIII w. Oprac. Marian Wolski, Kórnik 2007, s. 185.
  2. Kalendarzyk narodowy y obcy na rok ... 1792. ..., Warszawa 1791, s. 323.
  3. Leon Wegner, Dzieje dnia trzeciego i piątego maja 1791, Poznań 1865, s. 280.
  4. Łukasz Kądziela, Między zdradą a służbą Rzeczypospolitej. Fryderyk Moszyński w latach 1792-1793, Warszawa 1993, s. 46, Сборник Русского исторического общества, t. 47,Petersburg 1885, s. 272.
  5. Dariusz Rolnik, Szlachta koronna wobec konfederacji targowickiej (maj 1792 - styczeń 1793), Katowice 2000, s. 161, 163.

BibliografiaEdytuj

  • Jarosław Gdański, Mariusz Machynia, Czesław Srzednicki, Kamil Stepan, Wojsko Koronne. Formacje Targowicy, szkolnictwo wojskowe. Varia, Uzupełnienia, Kraków 2003