Janowskie Korzenie

Janowskie Korzenieczasopismo regionalne ziemi janowskiej. Jest periodykiem ukazujący się od 2003 r. co pół roku (dokładnie 3 Maja i 11 Listopada). Każdy numer prezentuje historię powiatu janowskiego i dzieje ludzi, którzy ją tworzyli. Opisuje ważne miejsca i wydarzenia oraz lokalną kulturę Janowa Lubelskiego i wszystkich innych miejscowości powiatu. Każdy kolejny numer wydania posiada niemal zawsze dokładnie 100 stron tekstów historycznych. Zawarte w nim artykuły mają charakter źródłowy wzbogacenie wieloma archiwalnymi ilustracjami i zdjęciami nadaje czasopismu charakter almanachu. Przez pierwsze 15 numerów czasopisma zespół redakcyjny tworzyli: Józef Łukasiewicz (redaktor naczelny) i Zenon Baranowski[a]. Od 16 numeru skład redakcyjny uległ zmianie. Redaktorem naczelnym została Barbara Nazarewicz, a w skład zespołu weszli: Zenon Ł. Baranowski, J. Łukasiewicz, Łukasz Pasztaleniec, Dominik Szulc, Justyna Flis (korekta) oraz Piotr Widz (skład)[1].

Janowskie Korzenie
Ilustracja
Częstotliwość 2 razy w roku
Państwo Polska
Wydawca Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim
Rodzaj czasopisma historyczne
Pierwszy numer 2003
Redaktor naczelny Barbara Nazarewicz
Średni nakład 600 egz.
Format A4
Liczba stron 100
ISSN 1731-6928
Strona internetowa

Wydawcą czasopisma jest Stowarzyszenie PRZYMIERZE i Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim[2].

Dane techniczne pismaEdytuj

Pismo zazwyczaj liczy w sumie 100 stron z nielicznymi wyjątkami. Wydawane jest w formacie A4. Każdy numer posiada numerację stron umieszczaną w górnym prawym rogu w przypadku stron nieparzystych. Rzeczywisty nakład wynosi około 600 numerów. Pismo dostępne jest głównie na terenie Janowa lubelskiego (w księgarniach oraz sklepiku prowadzonym przez siostry zakonne przy parafii św. Jana Chrzciciela). Druk wykonywany był w F.H.P.U. BS Drukarni B. i A. Szperkowskich znajdującej się przy Placu Wolności 3 w Biłgoraju (nr 1-3) oraz Marlex w Stalowej Woli (od nr 4). Wszystkie teksty, pisane stałą czcionką, drukowane są w dwóch szpaltach. Oprócz tekstów zamieszczane są kopie dokumentów, zaświadczeń itp., zdjęcia, które w przeciwieństwie do tych na okładce, wewnątrz pisma są czarno-białe. Zdjęcia często pochodzą z prywatnych zbiorów czytelników. W Korzeniach znajdują się liczne ryciny i szkice, których autorami są między innymi: Stefania Wójcik, Krzysztof Biżek i Mateusz Surma.

Okładka czasopisma jest zawsze w innym kolorze, drukowana na twardym, błyszczącym papierze. U góry, po prawej stronie znajduje się tytuł „Janowskie Korzenie”, po lewej stronie napis „Pismo regionalne Ziemi Janowskiej”, a tuż pod nim numer wydania, data oraz numer rejestracji pisma. Głównym elementem okładki jest zdjęcie z motywem korzeni lub drzewa – w nawiązaniu do tytułu pisma – które zamieszczane jest na całej stronie tuż pod tytułem. Na wewnętrznych stronach okładki (nr 2, 3) zamieszczone były kolorowe zdjęcia obrazów (prac plenerowych), z serii „Janowskie zaułki”[b], których autorami są funkcjonariusze policji. Zdjęcia obrazów drukowane były do numeru 9 włącznie. Na ostatniej stronie okładki (nr 4) również zamieszczane są zdjęcia, ale są to zdjęcia pomników, obelisków znajdujących się na terenie powiatu janowskiego, poświęconych ku czci znanych osobistości (np.: Tadeusza Kościuszki, partyzantów NOW-AK „Ojca Jana” – „Konara”) lub wydarzeń (np.: Powstanie 1863 r.).

Od numeru piątego (11 listopada 2005 r.) w stopce redakcyjnej zamieszczany jest numer rejestracji tytułu. Od numeru 7 (11 listopada 2006 r.) pojawia się nazwisko osoby przygotowującej korektę pisma. Prawą kolumnę pierwszej strony zajmuje spis artykułów zamieszczonych w poszczególnych numerach. Pod spisem treści z reguły drukowane jest małe zdjęcie, rysunek lub sprostowanie błędów, które wkradły się do numeru poprzedzającego aktualny. Pismo nie ma wyodrębnionych działów czy rubryk. Wiąże się to z dopilnowaniem, aby w numerze znalazły się teksty z poszczególnych rubryk.

Zawartość poszczególnych numerówEdytuj

Poniższa tabela zawiera tytuły artykułów i ich autorów zawartych we wszystkich dotychczas wydanych numerach Janowskich Korzeni.

Numer 1, 11 listopada 2003
Autorzy Tytuł Artykułu
J. Łukasiewicz Ocalić od zapomnienia
B. Szwedo, J. Łukasiewicz Pułkownik Belina-Prażmowski
Irena Bittner Janów Lubelski w XVII wieku
Zenon Ł. Baranowski[c] Nazwy ulic Janowa Lubelskiego w rozwoju historycznym (XVIII-XX w.)
Zenon Ł. Baranowski Rodziny janowskie na przestrzeni wieków
Zenon Baranowski Zarys historii Zaolszynia
Anna Jaskowska Godziszów – zarys dziejów
Komisarz do spraw włościańskich Powiat Janów: Przywilej miasta Modliborzyc
Bogusław Kopacz Ostatni oddział – ostatnia walka
Dr doc. Stefan Cieśliński Związki Batorza z najazdami tatarskimi i osadnictwem mongolsko – tatarskim na ziemiach Polski i Litwy
Stanisław Nosal Gorzki smak mojego życia
Tomasz Bordzań Działania bojowe Grupy Zieleniewskiego w rejonie Dzwoli (29 września 1939)
Zenon Baranowski Gmina Chrzanów. Ustrój. Powierzchnia. Ludność. Wójtowie
Zenon Baranowski Materiały dotyczące stroju kraśnicko-janowskiego
J. Łukasiewicz Kolejarz z Białej
prof. dr hab. Krzysztof Skupieński Koncepcja historyczno- heraldyczna herbu powiatu janowskiego
Numer 2, 3 maja 2004
J. Łukasiewicz Konstytucja 3 Maja
J. Łukasiewicz Porytowe Wzgórze
J. Łukasiewicz Order Virtuti Militari
Bogusław Szwedo Kawalerowie Virtuti Militari związani Z Ziemią Janowską
Zygmunt Kraśnik Bitwa o Janów
Irena Bittner Janów Lubelski w XVII-XVIII w.
Zenon Baranowski Rzemiosło Janowskie
Anna Jaskowska Godziszów – Zarys dziejów
Zenon Baranowski Zarys dziejów Chrzanowa
Antoni Kulpa Zarys dziejów szkoły w Białej
Zenon Baranowski Dzieje chłopskiej rodziny Baranów
Ks. Józef Bazylak Wielki Proboszcz
Daria Skakowska Powrót z „Nieludzkiej Ziemi”
Stefania Wójcik Kolekcjoner
J. Łukasiewicz Na totolotka Pan Bóg by się obraził
Numer 3, 11 listopada 2004
Stanisław Surdacki Kawalerowie Virtuti Militari związani z Ziemią Janowską (2)
Eugeniusz Sobczyński Pułkownik Tadeusz Zieleniewski ps. Kalina (1887-1971)
Marta Startek Wojenne wspomnienia żołnierza KOP w Sarnach
Stefan Cieśliński Pra- pradzieje Ziemi Janowskiej
Ryszard Garlicki Harcerskie ślady w janowskim gimnazjum i liceum 1918-1939
Urszula Habza Więzienie w Janowie Lubelskim
Zenon Baranowski Zarys dziejów parafii w Otroczu
Zenon Baranowski Rys historyczny janowskich cmentarzy
Teresa Duda Ksiądz Kanonik Władysław Goliński założyciel i ojciec parafii Wierzchowiska
Magdalena Ciupak, Agnieszka Janik Rola dziedzica w życiu mieszkańców Wierzchowisk
Stefania Wójcik Mam w pamięci obrazy z Janowa
J. Łukasiewicz Co czytać? Wydawnictwa o Janowie Lubelskim i rejonie cz. II
Numer 4, 3 maja 2005
J. Łukasiewicz W pamięci – na zawsze
J. Łukasiewicz Śmierć Marszałka
Krystyna Wojciechowska Jedzie, jedzie na Kasztance
Tomasz Bordzań Kawalerowie Virtuti Militari związani z Ziemią Janowską (3)
Urszula Habza Więzienie w Janowie Lubelskim
Zenon Baranowski Cmentarz bialski
Zenon Baranowski Pochodzenie nazw miejscowości w powiecie janowskim
Aneta Berezowska-Kowal Apteki i aptekarze w janowskiem
Stefan Olejko Okupacyjne wspomnienia
Barbara Flis II wojna światowa na Ziemi Janowskiej we wspomnieniach moich dziadków
Krystyna Chmiel-Korczak I Janowska Drużyna Harcerska
Teresa Duda Ojciec Rufin Abramek – Jasnogórski Herold Słowa i Syn Janowskiej Ziemi
Maria Jakubiec-Kościelniak Adam Jakubiec i ks. Jan Orzeł – męczennicy komunizmu i nazizmu
Zenon Baranowski Osadnictwo galicyjskie w regionie janowskim
Zenon Baranowski Tatarzy w regionie janowskim
Małgorzata Bochenek Dzieje stroju narodowego
Zenon Baranowski Materiały dotyczące stroju kraśnicko-janowskiego – część II
Stefania Wójcik Józef Wieleba – uczeń A. Rząsy
Monika Rotulska Historia PRL-owskiej agentury
J. Łukasiewicz Co czytać? – Wydawnictwa o Janowie Lubelskim i rejonie – cz. III
Numer 5, 11 listopada 2005
Bogusław Szwedo Kawalerowie Virtuti Militari związani z Ziemią Janowską
Tadeusz Sowa Rys historyczny parafii w Janowie Lub. (cz. I)
J. Łukasiewicz Janowska Patronka Ułanów
Zenon Baranowski Tabela likwidacyjna miasta Janów z 14 listopada 1868 r.
J. Łukasiewicz Mohort rodem z Janowa
Anna Pańczyk, Marcela Karczmarska, Krzysztof Zyśko Nasza szkoła – historia i tradycje
Zygmunt Mysłakowski: Miasteczko jedenastu wiatraków
Marta Startek Pierwszy żołnerz III wojny
Stefan Olejko Okupacyjne wspomnienia (cz. 2)
Józef Wieleba Józef Kłyś – tragiczny bohater
Stefan Cieśliński Huta Krzeszowska i Momoty w Powstaniu Styczniowym
Jan Nałęcz Rostworowski „I tylko koni żal...”
Józef Łukasiewicz Poeta z Dzwoli – Jan Stręciwilk
Anna Chmiel Dobra i mądra
J. Łukasiewicz Pierwsza (?) gazeta janowska
Marek Garbacz Niemiecka zbrodnia w Borowie nad Wisłą
Bronisław Janiec Piękne i (czy?) cudowne
Anna Żuraw-Łopata, Agnieszka Leśnik Z historii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie Filia w Janowie Lubelskim
Stefan Cieślński Ponownie o genezie nazwy miejscowości Batorz
J. Łukasiewicz Wydawnictwa o Janowie Lubelskim i rejonie – cz. IV
Miejscowości powiatu janowskiego – Zestawienie bibliograficzne
Numer 6, 3 maja 2006
Bogusław Szwedo Kawalerowie Virtuti Militari związani z Ziemią Janowską (5)
Tadeusz Sowa Rys historyczny parafii w Janowie Lububelski (dokończenie)
Ks. Józef Bazylak Zarys historii parafii Modliborzyce (1)
Agnieszka Leśnik Struktura i funkcjonowanie władz miasta Modliborzyce w XIX w.
Marek Jan Chodakiewicz Konfidenci niemieccy w Janowskiem
Antoni Kulpa Tabela likwidacyjna wsi Biała z 2 marca 1864 r.
Antoni Kulpa Dzieje rodziny Kulpów
Bolesław Górny Opisanie powiatu janowskiego – 1934 r.
J. Łukasiewicz „Kocuzoki”[d]
Ks. Dariusz Socha Ks. Jan Klukaczyński – proboszcz parafii Momoty i kapelan AK”
J. Łukasiewicz Poetka „z krainy na rubieżach”[e]
Marian Tyra U podnóża mojej wioski legła woda
J. Łukasiewicz Czy „Hubal” był w Janowie?
Miejscowości powiatu janowskiego – Zestawienie bibliograficzne cz. III
Numer 7, 11 listopada 2006
J. Łukasiewicz Kawalerowie Virtuti Militari związani z Ziemią Janowską (5)
Ks. Józef Bazylak Zarys historii parafii Modliborzyce (dokończ.)
Ks. Józef Łukasz Dzieje Parafii Biała koło Janowa Lubelskiego (1)
Zenon Łukasz Baranowski Rodziny w regionie janowskim na przestrzeni wieków
Stefan Cieśliński Ziemia Janowska w okresie Powstania Styczniowego 1863-1864 (działalność zbrojna)
Tomasz Żuławski Janów Lubelski we wrześniu 1939 r.
Zenon Łukasz Baranowski Realizacja reformy uwłaszczeniowej z 1864 r. w regionie janowskim
Zenon Łukasz Baranowski Czy stara poczta była siedzibą kancelarii obwodu ordynacji zamojskiej?
Edyta Małek Dzieje szkoły w Godziszowie
Dariusz Kossakowski Winniśmy Im pamięć[f]
Tomasz Żuławski Śmierć podporucznika Jana Sztejnbisa
J. Łukasiewicz Grób wszystkich Polaków
J. Łukasiewicz Początek III Rzeczpospolitej w Janowie
Numer 8, 3 maja 2007
Ks. Józef Łukasz Dzieje parafii Biała koło Janowa Lubelskiego (dokończenie)
Antoni Kulpa Dzieje rodziny Kulpów (ciąg dalszy)
Urszula Bzdyra Odeszli, lecz zawsze żyć będą ZAMEK LUBELSKI 1939-1944 – MIEJSCE KAŹNI
Dariusz Kossakowski Koniec wojny w Modliborzycach
Zenon Łukasz Baranowski Dragoni – żołnierze ordynaccy we wsiach regionu janowskiego
J. Łukasiewicz Bartnictwo
Zenon Łukasz Baranowski Bartnicy klucza janowskiego w 1788 r.
Stefan Żeromski BARTNIK SMĘTEK – Fragment opowiadania „Wiatr od morza” – rozdział „Smętek”
J. Łukasiewicz Sybir w pół drogi – Wspomnienie o kpt. Józefie Zadzierskim „Wołyniaku”
Dionizy Garbacz Śmierć „Wołyniaka”
Tomasz Żuławski Opowieść lotnika RAF-u – WOJENNE DROGI STANISŁAWA BRESIA
Zbigniew R. Siedlaczek Harcerskie korzenie
Numer 9, 11 listopada 2007
Stefan Cieśliński Rok 1863. Ostatnia kampania „Lelewela”[g]
J. Łukasiewicz Mycki i chałaty – czas zatarł ślady
S. Ewelina Nienałtowska Kto ratuje jedno dziecko, ratuje cały świat
Ryszard Jasiński Czerwona milicja” we Frampolu
Grzegorz Makus Rozbicie grupy Adama Kusza „Garbatego” 19 sierpnia 1950 r.
Piotr Niemiec Chronił mnie tylko las
Zenon Baranowski Przywileje, ordynacje i artykuły komisarskie dla Janowa Lubelskiego w okresie staropolskim
Zygmunt Jaremkiewicz Andrzej Krasowski
Urszula Bzdyra Z dziejów oświaty w Modliborzycach
Teresa Duda Kapłaństwo jest najważniejsze[h]
Zenon Łukasz Baranowski Figury, krzyże i kapliczki przydrożne w powiecie janowskim[i]
Jerzy Łabęcki Janowskie zauroczenia
Numer 10, 3 Maja 2008
Marek Jan Chodakiewicz Kawalerowie Virtuti-Militari związani z Ziemią Janowską (6)
J. Łukasiewicz Struktury radzieckiej „bezpieki”
Piotr Szubarczyk Bezpieka komunistyczna w Polsce 1944-1956
Józef Łukasiewicz Cień Porytowego Wzgórza
Stefan Cieśliński Zapomniana historia – bitwa pod Polichną 1863 r.
Czesław Placha Krzyż powstańczy w Wierzchowiskach
Ks. Leon Kuśmierczyk Rozwój zaludnienia parafii Słupie–Modliborzyce
Urszula Bzdyra Kapelan Narodowych Sił Zbrojnych Ks. Leon Kuśmierczyk – „Chmurny”
Czesław Placha Warunki życia mieszkańców Wierzchowisk w latach 1939–1944
Antoni Kulpa Rodziny janowskie w 1721 roku[j]
Przywileje, ordynacje i artykuły komisarskie dla Janowa Lubelskiego w okresie staropolskim
Zenon Łukasz Baranowski Papiernia w Dąbiu koło Modliborzyc[k]
Adam Kruczek Ksiądz silniejszy od SB
Zygmunt Jaremkiewicz Życie i działalność Mariana Jaremkiewicza
Aneta Sydor Poeci ludowi Ziemi Janowskiej
Dariusz Kossakowski Moje harcerstwo zaczęło się w Modliborzycach
Stefan Warchoł Nazwy miast rejonu janowskiego
Numer 11, 11 listopada 2008
Józef Łukasiewicz Katyń… pamiętamy!
Zenon Łukasz Baranowski Ziemia Janowska w okresie wojen z połowy XVII w.
Zenon Łukasz Baranowski Miejsca pamięci Powstania Styczniowego w powiecie janowskim
Czesław Placha Warunki życia mieszkańców Wierzchowisk w latach 1939–1944 (cz. II)
Zenon Łukasz Baranowski Nazwiska w powiecie janowskim w 2002 r.
Ks. Piotr Panecki Wspomnienia wikarego
Józef Łukasiewicz 4 lata w cieniu Stalina
Ryszard Nowosad Muzeum wsi w Batorzu
Anna Bucoń Prasa w powiecie janowskim 1989 – 2008
Marta Startek Ksiądz niezłomny
Numer 12, 3 maja 2009
J. Łukasiewicz Jak zginął Władysław Ulanowski
J. Łukasiewicz Kapitan „Vis”
August Krasicki Obrazy z I wojny światowej na Ziemi Janowskiej
Zenon Łukasz Baranowski Osadnictwo wczesnośredniowieczne na terenie obecnej Ziemi Janowskiej (VII-XIII w.)
Czesław Placha Warunki życia mieszkańców Wierzchowisk w latach 1939–1944 (dokończenie)
Grzegorz Ciupak Stojeszyn w latach 1795-1918
Zenon Łukasz Baranowski Przydomki ludności wiejskiej w powiecie janowskim
Barbara Nazarewicz Piotr Widz: Janów 1923 r. – handel i przemysł
Ryszard Nowosad Oddział „Strzelca” w Olbięcinie
Aleksandra Trójczak Kalwaria w Kruczku
Lucyna Olszówka Warunki egzystencji ludności wsi Wolica w latach 1939-1944 (cz. I)
Anna Bucoń Prasa w powiecie janowskim 1989–2007
Dariusz Kossakowski i Ludwik Olszowy Namysłowiacy z Modliborzyc
S. Cieśliński Fikcyjny Rząd Narodowy
Marta Startek Ksiądz niezłomny
Piotr Tylec Absurdalne śledztwo Służby Bezpieczeństwa
Lidia Kotuła Pomnik na Porytowym Wzgórzu jako dzieło sztuki
Numer 13, 11 listopada 2009
Przemysław Kiszkowski Nasz ojciec
Miasto Janów Ordynacki[l]
Opis statystyczny miasta Janowa... z dnia 20 marca 1860 r. przez burmistrza [Odolskiego] tego miasta sporządzony
Stanisław Stręciwilk Powstanie parafii w Dzwoli i dzieło o. Marcina Stręciwilka[m]
Lucyna Olszówka Warunki egzystencji ludności wsi Wolica w latach 1939-1944 (dok.)[n]
Agnieszka Leśnik – Lewandowska Życie gospodarcze miasta Modliborzyce w XIX w.[o]
Andrzej Kaproń Korespondencje i listy czytelników z podjanowskich wsi do „Gazety Świątecznej” 1881–1939[p]
Zofia Gumienik-Krysteli Cztery lata w cieniu Stalina (1) – Wspomnienia ze zsyłki na Sybir[q]
Stefan Cieśliński Najstarsza geologiczna przeszłość Batorza
Andrzej Będziński Pracownicy czerpalni Dąbie – Modliborzyce nad Sanną
Urszula Bzdyra Syn Modliborskiej Ziemi[r]
Urszula Bzdyra Kazimierz Zieliński – modliborski Judym
Zenon Baranowski 80 lat istnienia parafii rzymskokatolickiej w Polichnie
Dariusz Kossakowski „Białe niedziele” w Modliborzycach[s]
Andrzej Kaproń Tabela likwidacyjna wsi Krzemień
J. Łukasiewicz Nowe książki o regionie
Numer 14, 3 maja 2010
Zenon Ł. Baranowski Samorząd wiejski i jego członkowie na Ziemi Janowskiej w XVI-XVIII/XIX w.
Andrzej Kaproń Przyjazdy mieszkańców klucza janowskiego Ordynacji Zamojskiej do Lublina w czasie powstania kościuszkowskiego
Andrzej Kaproń LOPP w powiecie janowskim
Grzegorz Krzak Austryacy i Niemcy w Janowie Lubelskim
Zdzisław Castellaz Starcie w Dzwoli
Antoni Kulpa Rodowody mieszczan janowskich na przykładzie rodziny Wojtanów
Zenon Ł. Baranowski Testament Macieja Wojtana z 1769 r.
Andrzej Miś Uwolnienie powstańców warszawskich z więzienia w Janowie Lubelskim w dniu 27 kwietnia 1945 roku
Zofia Gumienik–Krysteli Cztery lata w cieniu Stalina (dokończenie) – Wspomnienia ze zsyłki na Sybir
Stefan Cieśliński Najstarsza geologiczna przeszłość Batorza (dokończenie)
Szkoła w Krzemieniu – pierwsze ćwierćwiecze
Janów i miejscowości powiatu janowskiego pod koniec XIX w. (1)
J. Łukasiewicz Wybitni ludzie Ziemi Janowskiej
J. Łukasiewicz Marian Tyra – piękno, dobro i prawda ukazane w poezji
Numer 15, 11 listopada 2010
Józef Stręciwilk Historia rzecz trudna
Andrzej Kaproń Liga Morska i Kolonialna w powiecie janowskim
Marek J. Chodakiewicz Niemieckie siły policyjne w dystrykcie Lublin i powiecie janowskim (dok.)[t]
Janów i miejscowości powiatu janowskiego pod koniec XIX wieku
J. Łukasiewicz List
Stanisław Ryszko Jenieckie muzy[u]
Dariusz Kossakowski Wierny syn Kościoła[v]
Dariusz Kossakowski Modliborski Organista[w]
Monika Woźnica Parafia w Janowie Lubelskim w okresie 1864-1914[x]
Mirosław Janisz Na plebanii w Janowie[y]
ks. Michał Jabłoński Moje wspomnienia z pracy w charakterze wikariusza w parafii Janów Lubelski w latach 1927-1932
Piotr Tylec Aparat bezpieczeństwa wobec Kościoła na Ziemi Janowskiej
Krzysztof Butryn Muzyka tradycyjna okolic Janowa Lubelskiego w przekazach ludowych[z]
Agnieszka Jargieło Suka redivivus
Zygmunt Kubrak Smolarstwo w Momotach[3]
J. Łukasiewicz Janowskie legendy
J. Łukasiewicz Groby wy nasze
Teresa Duda Na Syberii z Matką Boską Janowską
Numer 16, 3 maja 2011
Ryszard Martyna W sztambuchu babuni
Dariusz Kossakowski Wspomnienia o moim Piłsudskim
Izrael Rochman (kl. 8-ma) Wódz Narodu[aa]
Marek Gołąb Józef Piłsudski w Kraśniku i Olbięcinie
Stefan Cieśliński Pułkownik Kajetan Cieszkowski „Ćwiek” i jego związki z Lubelszczyzną w Powstaniu Styczniowym
Anna Pawłowska-Wielgus Huta szklana pod Janowem Ordynackim w pierwszej połowie XIX wieku[ab]
Zbigniew Wójcik Mniejszość żydowska w powiecie Janów Lubelski w latach 1918-1939
Łukasiewicz Stanisław, Kuśmierczyk Leon Historia Gimnazjum i Liceum w Janowie Lubelskim
Łukasz Pasztaleniec Głosa do kroniki szkoły powszechnej w Krzemieniu
Dominik Szulc Stanisław Wieteski i Modliborzyce. Przyczynek do dziejów miasta, kościoła i ich założyciela
Dominik Szulc Muzeum klasztoru Ojców Dominikanów w Janowie Lubelskim – nowa placówka muzealna Kościoła Katolickiego w Polsce
Zenon Ł. Baranowski Najstarsze wykazy mieszkańców ziemijanowskiej (XVł-XVII w.)
O. Maurycy – misjonarz Z życia prowincji. Odpust w Otroczu[4]
Pożar w Janowie[5]
Piotr Tylec[ac] Ograniczenia działalności kaznodziejskiej na terenie Ziemi Janowskiej w okresie stalinowskim
Aleksandra Słupczyńska Dzieciństwo i okupacja. Wspomnienia o Janowie[ad]
Jakub Czarny Historia powstania nazwy jednej z części Rudy „Sachalin”[6]
Agnieszka Leśnik-Lewandowska Miejscowości powiatu janowskiego. Zestawienie bibliograficzne za rok 2008-2009
Numer 17, 11 listopada 2011
Zbigniew Zieliński[ae] Życie
Feliks Janowski Wielka Rocznica 11 Listopada 1918-1928 r.[7]
Ks. dr Tomasz Moskal Księgozbiór Parafii w Białej w świetle wizytacji prepozyta Antoniego Dunin-Kozickiego[8]
Paulina Kluz Późnobarokowe wyposażenie snycerskie kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim
Stefan Dmitruk Prawosławna kaplica więzienna pw. św. Tichona Zadońskiego w Janowie Lubelskim (1890-1915)
Zbigniew Wójcik Mniejszość żydowska w powiecie Janów Lubelski w latach 1918-1939 (dokończenie)
Marek Gołąb Jerzy Rudlicki – pilot, inżynier, konstruktor lotniczy
Dariusz Kossakowski Miałem wspaniałych nauczycieli
Ks. Piotr Tylec Teki ks. Trochonowicza
Łukasz Pasztaleniec Konferencja naukowa „Lubelszczyzna w historii wojskowej” – 18-20 IX 1987 r.
Agnieszka Fac Historia badań stanowiska 2 w Pikulach
Katarzyna Trójczak Ślady potopu szwedzkiego na Ziemi Janowskiej
Agnieszka Leśnik Lewandowska Miejscowości powiatu janowskiego. Zestawienie bibliograficzne za rok 2008-2009
Numer 18, 3 maja 2012
Krystyna Korczak Droga przez życie
Ks. dr Tomasz Moskal Księgozbiór parafii w Potoku Wielkim w świetle wizytacji generalnej z 1748 roku[9]
Ks. dr Stanisław Tylus Duszpasterze Modliborzyc w latach 1756-1836 (w świetle materiałów metrykalnych)[10]
Agnieszka Szykuła-Żygawska Warsztaty Karola Burzyńskiego – Twórcy wyposażenia podominikańskiego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Janowie
Marek Gołąb 225 rocznica wizyty króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Studziankach, Stróży, Kraśniku, Olbięcinie i Rachowie w ówczesnym powiecie urzędowskim
Ks. Piotr Tylec
Pomnik Tadeusza Kościuszki w Janowie Lubelskim[11]
Marek Gołąb W jaki sposób pochodzący z Olbięcina Prof. Józef Wierusz-Kowalski wpłyną na życie Marii Curie-Skłodowskiej.
Zenon Baranowski (red.) Z życia prowincji, według Głosu Lubelskiego[af]
Łukasz Pasztaleniec Dokumenty dotyczące Leona Błażeja Zwolińskiego
Dariusz Kossakowski Polskie szkolnictwo rolnicze na tle okupacji niemieckiej w latach 1939-1944
Tadeusz Chrzanowski Nadleśniczy Bolesław Chrzanowski Usow ps. „Konar” (1913-1954) część 1
Józef Łukasiewicz Inwigilacja duchowieństwa w dekanacie Janów Lubelski
Agnieszka Fac Datowanie, przynależność kulturowa oraz funkcje stanowiska 2 w Pikulach
Łukasz Pasztaleniec Niedźwiedź w Lasach Janowskich
Leśniak Agnieszka Miejscowości powiatu janowskiego – Zestawienie Bibliograficzne
Numer 19, 11 listopad 2012
Agnieszka Lidia Płatek W 370 rocznicę śmierci założycielki miasta Katarzyny z Ostrogrskich Zamoyskich
Dariusz Kossakowski Krzyż Ignacego Solmana
Regina Smoter Grzeszkiewicz Śladami radecznickich powstańców
Szpital powiatowy w Janowie Lubelskim (1918 – 11.X.1936)
Ihar Melnikau Wiktor Omeljaniuk, białoruski oficer wojsk polskich
Maria Majka Wspomnienia o moim ojcu Józefie Majce
Danuta Szerszyńska-Majeranowska Spóźnione wypominki
Ks. Piotr Tylec Pamiętnik ks. Władysława Stańczyka z okresu II wojny światowej (Część I)
Dr hab. Jacek Wołoszyn (OBEP IPN w lublinie) Zorza wolności – przyszłość – konspiracyjna organizacja młodzieżowa w janowskim liceum ogólnokształcącym
Tadeusz Chrzanowski Nadleśniczy Bolesław Usow ps. KONAR (1913-1954) Cz. II
Łukasz Pasztaleniec Dokumenty dotyczące Leona Błażeja Zwolińskiego – Część II
Łukasz Pasztaleniec Dokumenty dotyczące oddziału Józefa Zadzierskiego „Wołyniaka”/Adama Kusza „Adama” (Część I)
Zbigniew Latos Wspomnienia wiejskiego nauczyciela (Część I)
Numer 20, 3 maja 2013
Józef Łukasiewicz Szlak z Janowa na Syberię
Dariusz Kossakowski Kapliczka pw. św. Windentego A’Paulo i rok 1863
Dominik Szulc Najstarszy pomnik Tadeusza Kościuszki w Polsce. Nieznane historie, projekty, szkice i przedsięwzięcia budowlane z I połowy XIX wieku – Cz. I
Jacek Piotrowski Ksiądz Dominik Surowski, Męczennik 1905-1942
Ks. Piotr Tylec Pamiętnik ks. Władysława Stańczyka z okresu II Wojny Światowej (Cz. II)
Waldemar Seroka Jeszcze o „Podkowie” (Cz. I)
Łukasz Pasztaleniec Dokumenty dotyczące oddziału Zadzierskiego „Wołyniaka”/Adama Kusza „Adama” (Cz. II)
Zdzisław Latos Wspomnienia wiejskiego nauczyciela (Cz. II)
Dominik Szulc W Modliborzycach o miejscowej historii...[12]
Dominik Szulc Sensacyjne odkrycie pod janowskim kościołem?
Agnieszka Leśnik-Lewandowska Miejscowości Powiatu janowskiego. Zestawienie Bibliograficzne za rok 2012 (Cz.I)

UwagiEdytuj

 1. Spora część artykułów zawartych w Janowskich Korzeniach jest jego autorstwa.
 2. Prace powstały podczas Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w dniach 23-29 kwietnia 2003 r. w Janowie Lubelskim. Wystawa tych obrazów najpierw była w janowskim Domu Kultury, później Komendant Wojewódzki Policji zabrał prace i traktował je na zasadzie souvenirów, i niestety obrazy te rozproszyły się. W ostatniej chwili udało się je sfotografować w Lublinie.
 3. Zenon Łukasz Baranowski – urodził się w Janowie Lubelskim. Jest absolwentem prawa KUL, dziennikarzem i regionalistą, autorem kilku książek i kilkudziesięciu artykułów o historii i kulturze ziemi janowskiej.
 4. Artykuł dotyczy słowotwórstwa gwary wsi Kocudza.
 5. Jest to pewnego rodzaju tekst biograficzny nauczycielki i poetki Iwony Startek.
 6. Artykuł dotyczy mogił na cmentarzu w Modliborzycach poległych w czasie wojny.
 7. Lelewel – pseudonim Marcina Macieja Borelowskiego który był pułkownikiem powstańczym i naczelnikiem Wojennym województwa podlaskiego.
 8. Biografia Ks. Władysława Prężyny urodzonego w Wierzchowiskach koło Janowa Lubelskiego 20 czerwca 1993.
 9. Artykuł zawiera wyniki badań ewidencyjnych dotyczących figur, krzyży i kapliczek na terenie powiatu janowskiego (tabele i spisy tych obiektów).
 10. Artykuł poza spisem rodzin Janowa Lubelskiego z tego roku zawiera również różne informacje dotyczące nazwisk mieszkańców.
 11. Papiernia została zlokalizowana na Sannie, przy drodze Słupie-Dąbie na zakolu rzeki.
 12. Szkic historyczny sporządzony według protokołów dozorcy miast województwa lubelskiego w dniu 11 kwietnia 1820 r. z dokumentów dotyczących posiadanych praw i przywilejów datujących się od roku 1649; z zachowaniem ówczesnego stylu i faktycznej treści, uwzględniając wymogi dzisiejszej ortografji, wybrał z archiwów miejskich i zestawił obecny burmistrz miasta Marjan Janowski. Tekst oryginału Sumarjusza praw i przywilejów datowanych od r. 1649 t.j. od założenia miasta Janowa; – oraz protokóły korespondencji z Ordynacją w procesie restytuującym nadane przywileje.
 13. Sporo miejsca w artykule poświęcono przedstawieniu postaci Ojca Marcina Stręciwilka dominikanina pochodzącego z Dzwoli. Był jedną z najważniejszych osób, które przyczyniły się do utworzenia parafii i budowy kościoła w Dzwoli.
 14. Artykuł stanowią obszerne fragmenty pracy magisterskiej napisanej w Zakładzie Historii Najnowszej UMCS w Lublinie pod kierunkiem dr J. Marszałka, Lublin 1977.
 15. Na artykuł składają się 5 rozdziałów: I. Ludność, II. Rolnictwo, III. Rzemiosło, IV. Handel, V. Przemysł.
 16. „Gazety Świątecznej” – tygodnika wydawanego w Warszawie od 1881 r. do II wojny światowej. Bazowała na korespondencjach i listach czytelników.
 17. Wspomnienia Zofii Gumienik z domu Krysteli urodzonej 27 II 1925 r. w Janowie Lubelskim, a zmarłej 28 IV 1995.
 18. Opis życia Wincentego à Paulo Pieńkowskiego (1786– 863) -biskupa lubelskiego w 27 IX 1852–21 XI 1863.
 19. Wspomnienia Autora – lekarza pediatry Dariusza Kossakowskiego, 1995. Artykuł rozpoczyna się następującym wstępem autora: „Pragnę przedstawić moje zawodowe przeżycia z 1955 r. Byłem wtedy młodym lekarzem zatrudnionym w Ośrodku Zdrowia w Modliborzycach. Niech przez nie przetrwa pamięć o społeczeństwie, dziejach ludzi i poczuciu tożsamości. A że moja pamięć jest subiektywnym wyborem zdarzeń, niech te wspomnienia pobudzą pamięć zbiorową spraw i wydarzeń z przeszłości. Bo zwykłych śmiertelników interesuje tylko taka historia”.
 20. Fragment obszernych notatek prof. M. J. Chodakiewicza.
 21. Wspomnienia autora z oflagu niemieckiego.
 22. Biografia księdza Stanisława Orłowskiego kanonika gremialnego Kapituły Katedry Zamojskiej urodzonego 13 grudnia 1910 roku w Modliborzycach.
 23. Biogram zasłużonego dla kościoła w Modliborzycach organisty Mariana Józefa Budzyńskiego.
 24. Obszerne fragmenty pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem ks. prof. Daniela Olszewskiego na Wydziale Humanistycznym Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego.
 25. Materiał jest częścią nigdzie nie opublikowanych wspomnień p. Mirosławy Janisz pt. Saga rodziny Janiszów. Nie jest to tekst historyczny, ale ukazuje wiele elementów życia w Janowie Lubelskim pod koniec XIX i na początku XX wieku. Dziadek autorki – Józef Janisz był wieloletnim organistą w Janowskim Kościele i mieszkał w klasztorze, dlatego wiele opisanych wydarzeń toczy się wokół kościoła.
 26. Podstawę materiałową niniejszego tekstu stanowią wywiady terenowe przeprowadzone przez autora z sześcioma respondentami w tym czterema muzykantami i dwiema śpiewaczkami ludowymi. Są to: Józef Albiniak i Władysław Świątek ze Stojeszyna, Mateusz Cieślak z Kocudzy, bracia Bronisław i Tadeusz Dudka ze Zdziłowic oraz Stanisław Głaz z Dzwoli.
 27. Artykuł z Jednodniówki wydanej przez młodzież gimnazjalną w Janowie Lubelskim 19 marca 1935 roku (oryginał znajduje się w zbiorach Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim).
 28. Szkic poświęcony jest stosunkowo wąskiemu zagadnieniu, a mianowicie dziejom huty szklanej w Janowie Lubelskim w pierwszej połowie XIX wieku, która była niewielkim zakładem na tym terenie.
 29. Ks. mgr Piotr Tylec – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
 30. Praca zgłoszona na konkurs historyczny „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o Janowie”. Konkurs został zorganizowany w 2010 r. przez Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim w 370-tą rocznicę nadania praw miejskich dla Janowa. Praca została nagrodzona I miejscem.
 31. Zbigniew Zieliński – urodził się w 1959 roku w Jaworznie. Po uzyskaniu matury w Technikum Górniczym przez rok pracował w kopalni węgla jako górnik. W 1980 r. podjął studia z prawa kanonicznego na KUL, które ukończył w 1985 roku. Kilka lat później uzyskał dyplom Wydziału Nauk Prawnych na UMCS. Krótko po studiach pracował w Katowicach, potem przeniósł się do Janowa Lubelskiego. Pracował w fabryce maszyn jako technolog, później w administracji FM i wreszcie został prezesem. W Janowie Lubelskim znany jest jako działacz społeczny, pracował w Delegaturze Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Sandomierska. Redagował Głos Janowa. Był przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Janów Lubelski. Autor zbioru wierszy „Spojrzenie w życie”.
 32. Przedruki starych artykułów z czasopisma Głos Lubelski.

PrzypisyEdytuj

 1. Janwskie Korzenie, Numer 16, Janów Lubelski 2011, s. 1.
 2. Janowskie korzenie Nr.1 – strona czasopisma [1].
 3. Źródło: Kubrak Z.: Smolarstwo w Puszczy Solskiej w okresie gospodarki folwarcznej – pańszczyźnianej (XVI-XIX wiek), Rocznik Przemyski, 1986, Nr 24-25.
 4. „Głos Lubelski” 1926 nr 269, s. 6-7.
 5. Informacje na temat pożarów w janowie, wraz z cytatami z gazety Głos Lubelski. Głos Lubelski, nr 185, 1992, s. 4, Głos Lubelski, nr 189, 1992, s. 2, Głos Lubelski, nr 194, 1992, s.3.
 6. Praca zgłoszona na konkurs literacki „Janowska legenda”. Konkurs został zorganizowany w 2010 r. przez Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim w 370-tą rocznicę nadania praw miejskich dla Janowa. Praca została nagrodzona I miejscem.
 7. Artykuł został zamieszczony w jednodniówce: Z okazji Dziesięciolecia Janów Lubelski Swą Pracą Czci Wielką Rocznicę Niepodległości Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej r. 1918 – 11 listopada 1928 r.
 8. Przedruk artykułu z „Roczników Humanistycznych”, R. 58 (2010), z. 2, s. 113-122.
 9. Przedruk za zgodą autora z półrocznika Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych, tom 92 (2009).
 10. Przedruk z Roczników Teologicznych, tom 50 (2003), s. 197-206.
 11. Artykuł pochodzi z czasopisma Tygodnika Ilustrowanego numer 1058 – Seria III, 29 Grudzień/10 stycznia 1879/1980 r.
 12. Sprawozdanie z sesji naukowej pt. Modliborzyce. Studia z dziejów miasteczka i gminy, która odbyła się w miejscowości Modliborzyce w Gminnym Ośrodku Kultury - dawnej synagodze. Informacja, Program sesji, Fotorelacja.

BibliografiaEdytuj

 • Bucoń A.: Praca w powiecie janowskim 1989-2007, Praca magisterska – Uniwersytet Warszawski, Wydział dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Warszawa 2008.
 • Janowskie Korzenie Nr.12, 11 maja 2009, ISSN 1731-6928.
 • Janowskie Korzenie Nr.13, 11 listopada 2009, ISSN 1731-6928.
 • Janowskie Korzenie Nr.14, 5 maja 2010, ISSN 1731-6928.
 • Strona internetowa Powiatu Janowskiego [2]

Linki zewnętrzneEdytuj