Janusz Szwaja

Janusz Szwaja (ur. 1 lipca 1934 w Jaśle[1]) – polski profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa spółek, patentów, znaków towarowych i zwalczania nieuczciwej konkurencji, pracownik naukowy i wykładowca Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, adwokat.

Janusz Szwaja
Data i miejsce urodzenia 1 lipca 1934
Jasło
Profesor nauk nauk prawnych
Specjalność: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo własności intelektualnej
Alma Mater Uniwersytet Jagielloński
Doktorat 1964 – nauki prawne
Uniwersytet Jagielloński
Habilitacja 1972 – nauki prawne
Uniwersytet Jagielloński
Profesura 1989
Odznaczenia
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia PolskiKrzyż Oficerski Orderu Odrodzenia PolskiKrzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia PolskiZłoty Krzyż ZasługiMedal Komisji Edukacji Narodowej

ŻyciorysEdytuj

W 1955 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim[1]. Od 1954 pracował w Katedrze Ekonomii Politechniki Krakowskiej[2], w 1962 został pracownikiem Katedry Prawa Cywilnego na Uniwersytecie Jagiellońskim[2]. W 1964 uzyskał na UJ stopień doktora, w 1972 stopień doktora habilitowanego[1]. W latach 1975-1991 był dyrektorem Międzyuczelnianego Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ, następnie kierował Katedrą Wynalazczości i Ochrony Własności Przemysłowej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ[2]. W 1983 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1989 tytuł profesora zwyczajnego[1].

Od 1996 do 1999 był członkiem Zespołu do Spraw Spółek Handlowych przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (pozostali członkowie: Stanisław Sołtysiński, Andrzej Szajkowski, w 1999 J. Szwaję zastąpił Andrzej Szumański), w ramach którego w 1997 przedstawiono projekt Kodeksu spółek handlowych[3].

Był członkiem założycielem International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property i przewodniczącym Polskiej Grupy Narodowej Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle[1].

PublikacjeEdytuj

  • Kara umowna według kodeksu cywilnego (1967)
  • Prawo wynalazcze. Przepisy-orzecznictwo-piśmiennictwo-objaśnienia (1978)
  • Kodeks spółek handlowych. Komentarz (współautor)
  • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz (1994, 2000, 2006, 2013, 2016, 2019)

OdznaczeniaEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e f g h Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. Tom V. Suplement A-Ż, wyd. OPI, Warszawa 2006, s. 776
  2. a b c Who is who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków, Hübners blaues Who is Who, Zug 2007 (dodatek CD).
  3. Stanisław Włodyka Źródła prawa spółek handlowych, w: Prawo spółek handlowych. System Prawa Handlowego. Tom 2A, wyd. C.H. Beck, s. 10
  4. M.P. z 2005 r. nr 9, poz. 158.
  5. M.P. z 1998 r. nr 36, poz. 495.

BibliografiaEdytuj