Jarłyk

pismo dyplomatyczne wydawane przez władców mongolskich

Jarłyk (ros. ярлык z tur. jarl-ek) – pismo dyplomatyczne; pisemne rozporządzenie lub przywilej dla władców podbitych ziem wydawane przez władców mongolskich.

Jarłyk chana Temür Kutługa

Na podlegającej Złotej Ordzie Rusi jarłyk był formalnym potwierdzeniem oddania we władanie książętom ruskim ich ziemi. Jarłyki pisano przeważnie w języku ujgurskim, później w języku arabskim.

W Chanacie Krymskim był to dekret władcy tatarskiego kierowany do niewiernych, pisany zazwyczaj po turecku.

Bibliografia

edytuj
  • Władysław Kopaliński: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1994, s. 240. ISBN 83-214-0839-7.
  • Dariusz Skorupa: Stosunki polsko-tatarskie 1595-1623. Warszawa: Wydawnictwo PAN, 2004, s. 31. ISBN 83-89729-05-9.