Jarosław Zawadzki

polski fizyk

Jarosław Józef Zawadzki (ur. 4 czerwca 1960) – polski fizyk i inżynier, profesor nauk technicznych. Specjalizuje się w inżynierii i ochronie środowiska oraz inżynierii produkcji; w szczególności w: analizie ryzyka ekologicznego, pomiarach środowiska, geostatystyce, teledetekcji powierzchni ziemi oraz w statystyce i fizyce środowiska. Nauczyciel akademicki Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Jarosław Zawadzki
Data urodzenia

4 czerwca 1960

Profesor nauk technicznych
Specjalność: analiza ryzyka ekologicznego, geostatystyka, pomiary środowiska, statystyka środowiska
Alma Mater

Politechnika Warszawska

Doktorat

1994 – fizyka
Instytut Fizyki PAN

Habilitacja

2006 – inżynieria środowiska
Politechnika Warszawska

Profesura

2015

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Politechnika Warszawska

Okres zatrudn.

1996 - nadal

Życiorys

edytuj

Liceum ogólnokształcące ukończył w Krośnie Odrzańskim (1979). Studia z fizyki technicznej odbył na Politechnice Warszawskiej (dyplom w 1985). Stopień doktorski z fizyki otrzymał w 1994 w Instytucie Fizyki PAN na podstawie pracy pt. Badanie magnetycznych przejść fazowych w związku międzymetalicznym HoCo3Ni2 (promotorem pracy była prof. Ritta Szymczak). Habilitował się zaś na Politechnice Warszawskiej w zakresie inżynierii środowiska w 2006 na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy Wykorzystanie metod geostatycznych w badaniach środowiska przyrodniczego[1]. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych został mu nadany w 2015 roku[2].

Był badaczem zatrudnionym m.in. w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz w Instytucie Fizyki PAN. Od 1996 pracuje na Politechnice Warszawskiej, gdzie zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego i kierownika w Zakładzie Informatyki i Badań Jakości Środowiska Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska[3][4][5][4]. W pracy badawczej zajmuje się takimi zagadnieniami jak: badania zanieczyszczenia gleby i wód z wykorzystaniem geochemii i magnetometrii, badania zagrożenia metanowego w kopalniach, planowanie sieci pomiarowych, ryzyko ekologiczne, badania geologiczne, badania satelitarne (np. wilgotności gleby i jej wpływu na klimat, zdalne obserwacje ekosystemów roślinnych) oraz materiały ekologiczne - twarde magnetyki i nadprzewodniki[3].

Prowadzi zajęcia m.in. ze statystyki, metod statystycznych w badaniach środowiska, geostatystyki oraz teledetekcji[6]. Jest członkiem szeregu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i technicznych, m.in. Geostatical Association of Southern Africa (GASA, od 2007) oraz Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej (od 2007). W latach 2009-2011 był członkiem rady redakcyjnej czasopisma "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa". Od 2011 jest członkiem redakcji czasopisma "Systemy Zarządzania w Inżynierii Produkcji", a od 2013 jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma "International Agrophysics" wydawanego przez Instytut Agrofizyki PAN[7].

Artykuły publikował m.in. w takich czasopismach jak: "Ecological Chemistry and Engineering", "Journal of Magnetism and Magnetic Materials", "Environmental Monitoring and Assessment" oraz "Studia Geophysica et Geodaetica"[8][9][10][11].

Przypisy

edytuj
 1. Wydana w formie monografii przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej w 2011 roku - ISBN 978-83-7207-953-4
 2. Prof. dr hab. inż. Jarosław Józef Zawadzki, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2016-02-24].
 3. a b Prof. PW dr hab. inż. Jarosław Zawadzki. ziibjs.is.pw.edu.pl. [dostęp 2016-02-19].
 4. a b Jarosław Zawadzki. Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej. [dostęp 2016-02-02].
 5. Profesorowie nadzwyczajni. is.pw.edu.pl. [dostęp 2016-01-28].
 6. prof. dr hab. inż. Jarosław Zawadzki. usosweb.usos.pw.edu.pl. [dostęp 2016-01-29].
 7. Editorial Board. International Agrophysics. [dostęp 2016-02-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-04-03)]. (ang.).
 8. Zawadzki, Jarosław (nauki techniczne). Biblioteka Narodowa (katalog). [dostęp 2016-02-01].
 9. Jarosław Zawadzki. scholar.google.pl. [dostęp 2016-02-09].
 10. J. Zawadzki. researchgate.net. [dostęp 2016-02-10]. (ang.).
 11. Zawadzki, Jarosław J. J.. researcherid.com. [dostęp 2016-02-23]. (ang.).