Jergeni (ros. Ергени) - wyżyna w południowo-wschodniej Rosji europejskiej.

Wyżyna Jergeni stanowi część Niziny Wschodnioeuropejskiej. Rozciąga się z północy na południe od zakola Wołgi koło Wołgogradu do Obniżenia Kumsko-Manyckiego na południu. Na zachodzie łagodnie opada w dolinę Donu, do którego spływają rzeki Myszkowa, Aksaj i Sał. Na południowym krańcu łączy się z Grzędą Salsko-Manycką. Na wschodzie Jergeni raptownie opada w Nizinę Sarpińską i Nadkaspijską zboczem o względnej wysokości 70-80 m, u podnóża którego leżą Jeziora Sarpińskie. Rozciągłość południkowa wyżyny wynosi 350 km, równoleżnikowa - 20-50 km, wysokość - 160-218 m n.p.m.

Centralny pas wyżyny ma charakter płaskowyżu z dużą ilością zapadlisk sufozyjnych. Wschodnie obrzeże jest rozcięte wieloma głębokimi dolinami rzecznymi, okresowo wypełniającymi się wodą. Wyżyna jest zbudowana z glin, piaskowców i wapieni przykrytych specyficznymi lokalnymi utworami na bazie piasków. Gleby kasztanowe jasne, miejscami zasolone. Roślinność półpustynna, na wschodnim skłonie zagajniki drzew liściastych.

BibliografiaEdytuj

  • Wielka Encyklopedia Radziecka - hasło Ергени
  • Borys Dobrynin Geografia fizyczna ZSRR, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1956
  • Teodor Naumienko (red.) Atlas świata, Służba Topograficzna Wojska Polskiego - Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1962
  • Mieczysław Hess, Bogumił Rychłowski Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich w: August Zierhoffer (red.) Geografia powszechna - tom IV. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Azja. Afryka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965
  • Bogumił Rychłowski (red.), Roman Biesiada, Tadeusz Lenczowski, Lech Ratajski Słownik Geografii ZSRR, Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", Warszawa 1974
  • Teresa Zakrzewska, Grażyna Gadomska Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (część europejska). Mapa przeglądowa Europy. Skala 1:3 000 000, wydanie drugie, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, Warszawa-Wrocław 1987