Otwórz menu główne

Jerzy Falkowski herbu Doliwa (zmarł przed 24 stycznia 1789 roku) – skarbnik łucki w latach 1781-1786, skarbnik nowogrodzki, vicesgerent grodzki grabowiecki, konsyliarz województwa wołyńskiego w konfederacji barskiej.

Podpisał elekcję Stanisław Augusta Poniatowskiego.

BibliografiaEdytuj

  • Seweryn Uruski, Rodzina, herbarz szlachty polskiej, t. IV, Warszawa 1907
  • Urzędnicy wołyńscy XIV-XVIII w. Oprac. Marian Wolski, Kórnik 2007
  • Władysław Konopczyński, Konfederacja barska, t. I, Warszawa 1991