Jerzy VII Fryderyk Henckel von Donnersmarck

Jerzy VII Fryderyk Henckel von Donnersmarck (1611-1671), baron i hrabia cesarstwa, pan Tarnowskich Gór i Bytomia.

RodziceEdytuj

Urodził się w 26 sierpnia 1611 r. w Wiedniu. Był najmłodszym synem Łazarza II i Marii Jakuby von Bayr (Payr).

Życie i działalnośćEdytuj

Władzę nad ziemią bytomską sprawował jeszcze za życia ojca razem z starszym bratem Gabrielem. W dniu 21 lipca 1650 r. wspólnie wydali zalecenie bytomianom, aby uczcili fakt zakończenia wojny trzydziestoletniej biciem w dzwony i uroczystą mszą św. W dniu 5 stycznia 1659 r. zażądał od mieszczan Bytomia aby ciało samobójcy pogrzebał kat, a nie duchowny. Rok później, wiosną zmienił wyrok śmierci w jednej ze spraw ze spalenia na stosie na ścięcie mieczem, potem jednak nakazał spalenie na stosie. Po śmierci ojca (1664) otrzymał zamek w Świerklańcu oraz miasto Tarnowskie Góry. Dwa lata później po Gabrielu dostał także Bytom. W dniu 27 lipca 1665 r. wydał przywilej w którym zobowiązywał się do przestrzegania wszystkich dotychczasowych praw nadanych jego poddanym. W 1668 r. zezwolił wrocławskiemu kupcowi Karolowi Jungowi na wydobywanie rud na terenie Borka, Radzionkowa i Stolarzowic. Za niezbyt szybkie jego zdaniem wykonywanie poleceń nałożył na bytomskich rzemieślników kary. Żony trzech bytomian za odmowę bielenia płótna dla hrabiny, nakazał aresztować. W dniu 13 grudnia 1669 r. zatwierdził statut tarnogórskiego cechu sukienników. Rok później interweniował w spór toczący się w Starych Tarnowicach między tamtejszym proboszczem a właścicielem osady. Jego przedstawiciel był obecny przy rozpatrywaniu sprawy przez urzędników z Urzędu Zwierzchniego z Wrocławia. W 1669 r. na ziemi bytomskiej przebywał kandydujący do polskiego tronu Karol książę Lotaryngii. Zatrzymał się w tarnogórskiej rezydencji hrabiego w tzw. zamku.

RodzinaEdytuj

Żonaty był z Anną Heleną von Kaunitz. Miał z nią dwóch synów: Leona Ferdynanda i Karola Maksymiliana, założycieli dwóch, głównych, istniejących do dziś linii Hencklów. Zmarł 9 maja 1671 r. w Wiedniu. Pochowany został zapewne w Bytomiu. Grób się nie zachował.

LiteraturaEdytuj

  • J. Drabina, Historia Bytomia 1254-2000, Bytom 2000
  • A.Kuzio-Podrucki, Henckel von Donnersmarckowie. Kariera i fortuna rodu, Bytom 2003
  • Historia Tarnowskich Gór, p.red. prof. Jana Drabiny, Tarnowskie Góry 2000
  • Bytomski Słownik Biograficzny, p.red. J.Drabiny, Bytom 2004

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj