Joannicjusz (Spieranski)

Joannicjusz, imię świeckie Iwan Nikonowicz Spieranski (ur. 31 grudnia 1885 w guberni nowogrodzkiej, zm. 2 listopada 1969 w Pskowie) – rosyjski biskup prawosławny.

Joannicjusz
Iwan Spieranski
Biskup orłowski
Kraj działania

ZSRR

Data i miejsce urodzenia

31 grudnia 1885
gubernia nowogrodzka

Data i miejsce śmierci

2 listopada 1969
Psków

Miejsce pochówku

Monaster Pskowsko-Pieczerski

Biskup orłowski
Okres sprawowania

1931

locum tenens eparchii krasnojarskiej
Okres sprawowania

1947–1956

Wyznanie

prawosławne

Kościół

Rosyjski Kościół Prawosławny

Inkardynacja

Eparchia pskowska

Śluby zakonne

przed 1917

Diakonat

1919

Prezbiterat

27 maja 1919

Chirotonia biskupia

27 maja 1923

Sukcesja apostolska
Data konsekracji

27 maja 1923

Konsekrator

Trofim (Jakobczuk)

Współkonsekratorzy

Józef (Nikołajewski)

ŻyciorysEdytuj

Był synem kapłana prawosławnego. Ukończył seminarium duchowne w Nowogrodzie Wielkim, po czym w roku 1911 lub 1912 uzyskał w Petersburskiej Akademii Duchownej tytuł kandydata nauk teologicznych za pracę nt. dorobku literackiego świętego mnicha Nila Sorskiego. Przed 1917 wstąpił do Świętojezierskiego Wałdajskiego Monasteru Iwerskiej Ikony Matki Bożej i złożył tam wieczyste śluby zakonne. W 1919 przyjął święcenia na hierodiakona, zaś 27 maja tego samego roku – na hieromnicha. 14 kwietnia 1921 otrzymał godność ihumena, zaś 9 kwietnia 1922 – archimandryty. Po tej dacie został przełożonym monasteru św. Antoniego w Nowogrodzie.

27 maja 1923 został w tajemnicy wyświęcony na biskupa staro-ruskiego, wikariusza eparchii nowogrodzkiej, objął faktyczny zarząd eparchii do swojego aresztowania w 1926. Przez rok był więziony w Nowogrodzie. W 1931 objął katedrę orłowską. Jeszcze w tym samym roku został przeniesiony w stan spoczynku. Zamieszkał wówczas w mieście Wałdaj, gdzie przebywał do 1941. W latach 1947–1956 pełnił obowiązki locum tenens eparchii krasnojarskiej. Następnie został przeniesiony w stan spoczynku z miejscem pobytu w monasterze Nowy Neamț, a po jego zamknięciu w 1962 – w Monasterze Pskowsko-Pieczerskim, gdzie żył do swojej śmierci w 1969.

BibliografiaEdytuj