Judaistyka

nauka interdyscyplinarna o Żydach wszystkich epok

Judaistyka (studia żydowskie) – dziedzina naukowa zajmująca się badaniem historii, kultury i religii Żydów od okresu biblijnego aż po współczesność[1].

Zakres badań

edytuj

Judaistyka może być rozumiana wąsko i ograniczać się jedynie do zagadnień związanych z judaizmem, ale może także obejmować wszelkie tzw. żydowskie przedmioty studiów (ang. Judaic sciences)[2]. To drugie ujęcie charakterystyczne było np. dla warszawskiego Instytutu Nauk Judaistycznych, który oprócz katedr Biblii, Talmudu i kodeksów talmudycznych, homiletyki oraz gramatyki hebrajskiej posiadał także katedry historii Żydów w Polsce, okresu hellenistycznego i midraszy, a wykładano tam również m.in. literaturę, historię gospodarczą i nauki społeczne[2]. To szerokie ujęcie reprezentuje też Polski słownik judaistyczny[2].

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj

Bibliografia

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj