Kąty RPY – czyli kąty roll, pitch, yaw. Służą do wyrażenia chwilowych prędkości kątowych obracającej się bryły sztywnej. Są tworem teoretycznym podobnym do kątów Eulera.

Osie obrotu samolotu

Powstają poprzez kolejne rotacje względem układu bazowego, a nie lokalnego, jak to jest w przypadku kątów Eulera. Obracanie następuje kolejno względem osi x, y, z.