Kąty naprzemianległe

typ pary kątów zdefiniowany prostymi równoległymi

Kąty naprzemianległe – pary kątów, utworzonych przez przecięcie dwóch prostych p i q trzecią prostą (sieczną), leżące po przeciwnych stronach siecznej i mające jednakowe miary, gdy prosta p jest równoległa do prostej q.

Na rysunku: pary kątów 1 i 7 oraz 2 i 8 to kąty naprzemianległe zewnętrzne, pary 4, 6 i 3, 5 to kąty naprzemianległe wewnętrzne.

Pary 1, 5; 4, 8; 2, 6 i 3, 7 to kąty odpowiadające. Wreszcie, pary 4, 5 i 3, 6 to kąty jednostronne wewnętrzne, a pary 1, 8 i 2, 7 to kąty jednostronne zewnętrzne.

Proste p i q będą równoległe wtedy i tylko wtedy, gdy którekolwiek z kątów odpowiadających lub naprzemianległych są równe.

Zobacz też edytuj