Kafir (islam)

Kafir (arab.: كافرkāfir; w l. mn. كفّارkuffār) – w islamie niejednoznacznie rozumiany termin, tłumaczony najczęściej jako "niewierny".

We wczesnośredniowiecznym języku arabskim, użytym w Koranie wyraz ten określa osobę która "ukrywa, zaprzecza lub nie chce zauważać swoich ubytków (niedoskonałości charakteru/psychiki) w wyniku czego deklaruje się jako jednostka niegodziwa, wyznająca błędną ścieżkę ideologiczno-egzystencjonalną, a także jako taka jednostka która boi się dorosnąć do tego, aby wziąć na siebie pierwotną odpowiedzialność za własny los, a tym samym ucieka od prawdy absolutnej/spirytualnej/boskiej czyli od zbawienia duszy."[1].

InterpretacjeEdytuj

Różne historyczne i współczesne szkoły koraniczne i odłamy islam różnie interpretują termin niewierni:

  • Najbardziej fundamentalistyczne szkoły muzułmańskie (m.in. wahhabici) stosują nazwę "kafir" do wszystkich nie-sunnitów, a więc nie tylko wyznawców religii niemuzułmańskich ale też np. szyitów.
  • Zdecydowana większość szkół teologicznych określenie kafir stosuje do wyznawców religii innych niż islam, przy czym istnieją kontrowersje, czy niektóre religie wywodzące się z islamu (np. druzyzm a zwłaszcza jezydyzm) są jeszcze religiami islamskimi, czy też ich daleko posunięte odmienności kwalifikują je jako religie nie-islamskie.
  • Liberalne doktryny muzułmańskie określają mianem "kafir" wyłącznie wyznawców religii innych niż islam, chrześcijaństwo, judaizm i sabeizm. Przy tej interpretacji wyznawcy trzech ostatnich kategorii (których prorocy uznawani za wysłanników Allaha) tworzą grupę tzw. ludzi Księgi (ahl al-kitāb, dhimmi) – pośrednią pomiędzy wyznawcami islamu a niewiernymi. Niektórzy muzułmanie (w szczególności imamici z Iranu) do ludzi Księgi zaliczają z powodów historycznych zaratusztrian zamiast (lub obok) sabejczyków.
  • Niektóre (bardziej liberalne) interpretacje Koranu określają mianem kafir wyłącznie osoby, które odrzuciły wiarę w Boga oraz moralność (a więc np. satanistów), nie zaś wyznawców innych religii ani nawet ateistów.
  • Według większości szkół pierwotnego charydżyzmu (obecnie nieistniejących) kafirem można nazwać kogoś, kto popełnił ciężki grzech.
  • Niemal wszystkie interpretacje islamu za niewiernych uznają apostatów (murtadd).

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj