Kalmodulina

Kalmodulina (ang. calcium-modulated protein "białko modulowane przez wapń") – białko modulatorowe, powszechnie występujące w organizmach eukariotycznych. Kalmodulina ulega aktywacji poprzez przyłączenie czterech jonów wapnia (Ca2+), co powoduje zmianę jej konformacji. W takiej formie stymuluje działanie wielu enzymów (np. dehydrogenazy chinianowej i kinazy II, która następnie fosforyluje wiele różnych białek), pomp błonowo-jonowych i innych białek.

Struktura trzeciorzędowa kalmoduliny
Kalmodulina ze związanymi 4 jonami wapnia (kolor niebieski)

Kalmodulina zbudowana jest z jednego łańcucha polipeptydowego o długości 148 reszt aminokwasowych. Jej masa cząsteczkowa wynosi 16,7 kDa.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Alicja Szweykowska: Fizjologia roślin. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2004, s. 73–74. ISBN 83-232-0815-8.