Kanał Zaborowskikanał odwadniający wschodnią część południowego pasa bagiennego Kampinoskiego Parku Narodowego.

Kanał Zaborowski
Ilustracja
Kanał przy Obszarze ochrony ścisłej Roztoka
Kontynent

Europa

Państwo

 Polska

Lokalizacja

województwo mazowieckie

kanał melioracyjny
Długość 13 km
Powierzchnia zlewni

193,4 km²

Źródło
Miejsce Zaborów Leśny
Ujście
Recypient

Łasica

Miejsce Prusakowe (Nowa Dąbrowa)
brak współrzędnych

Kanał o długości 13 km posiada dorzecze o powierzchni 193,4 km². Rozpoczyna się na wschodzie w Zaborowie Leśnym, skąd dalej przez Kalisko, wieś Ławy, uroczyska Babia Łąka i Debły oraz Roztokę do Łasicy, do której uchodzi w miejscu zwanym Prusakowe, na południe od Dąbrowy Nowej.

W rejonie Zaborowa Leśnego kanał łączy się z innymi kanałami i ciekami wodnymi wpadającymi do Lipkowskiej Wody i Strugi, biorących swój początek na wysokim tarasie w rejonie Mościsk i Starych Babic.

Prace nad kanałem rozpoczęto w 1868 roku i zakończono dopiero w latach 70. XX wieku. W rejonie Roztoki kanał poprowadzony naturalną doliną przełomową i przekopano stare koryto, za Roztoką kanał przechodzi przez północny pas bagienny Puszczy Kampinoskiej.

Bibliografia edytuj

  • Lechosław Herz: Puszcza Kampinoska. Pruszków: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 2002. ISBN 83-85557-96-2.