Kanadyjska Karta Praw i Swobód

Kanadyjska Karta Praw i Swobód - Canadian Charter of Rights and FreedomsCharte canadienne des droits et libertés – część Konstytucji Kanady określająca prawa i swobody obywatelskie. Karta Praw odnosi się do stosunków pomiędzy obywatelem a rządami federalnymi i prowincjonalnymi, lecz nie dotyczy stosunków pomiędzy innymi instytucjami a obywatelami i pomiędzy samymi obywatelami. Stosunki te są regulowane przez inne akty prawne.

Prawa i swobody podzielone są na kilka grup:

 • Podstawowe swobody:
 • Swobody demokratyczne
  • czynne prawa wyborcze dla wszystkich obywateli Kanady
  • ograniczenie kadencji jakiegokolwiek obieralnego zgromadzenia ustawodawczego do najwyżej pięciu lat (w czasie wojny kadencja może być przedłużona)
  • Każde zgromadzenie ustawodawcze powinno się zbierać nie rzadziej niż raz na rok.
 • Prawo do przemieszczania się
  • Każdy obywatel Kanady ma prawo wjazdu i zamieszkania w Kanadzie
  • Każdy rezydent Kanady ma prawo wyboru miejsca zamieszkania, pracy i działalności gospodarczej w każdej części Kanady.
 • Ochrona prawna przed niesłusznym aresztowaniem lub zatrzymaniem, oraz prawo do sprawiedliwego procesu w wyniku popełnienia przestępstwa.
 • Równości wobec prawa
 • Oficjalnymi językami Kanady są angielski i francuski, a w związku z tym każda osoba ma prawo używania jednego z tych języków w jakichkolwiek sytuacjach politycznych, prawnych lub gospodarczych.
 • Języki mniejszości społecznych
  • Każda z mniejszości ma prawo do kultywowania swego języka.
  • Wszystkim zapewnione jest prawo oraz techniczne możliwości nauczania języka swej mniejszości.
 • egzekucja prawa
  • Każdy, któremu ograniczone są lub zabierane jakiekolwiek prawa zawarte w Karcie ma prawo odwołać się do odpowiedniego sądu.
 • Karta gwarantuje także

Linki zewnętrzneEdit