Kancelaria Senatu

urząd wykonujący zadania organizacyjno-techniczne związane z Senatem Rzeczypospolitej Polskiej i jego organami

Kancelaria Senatu – urząd wykonujący zadania organizacyjno-techniczne związane z działalnością Senatu i jego organów (Marszałka Senatu, Prezydium Senatu, Konwentu Seniorów i komisji Senatu) oraz zajmujący się udzielaniem pomocy senatorom w wykonywaniu mandatu senatorskiego[3].

Kancelaria Senatu
Ilustracja
Siedziba Kancelarii Senatu
Państwo

 Polska

Data utworzenia

1989

Szef Kancelarii Senatu

Ewa Polkowska

zastępca szefa Kancelarii Senatu

Karolina Zioło-Pużuk
Jarosław Stolarczyk

Budżet

100,2 mln PLN (2020)[1]

Zatrudnienie

412 (2020)[2]

Adres
ul. Wiejska 6
00-902 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, w centrum znajduje się punkt z opisem „Kancelaria Senatu”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Kancelaria Senatu”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Kancelaria Senatu”
Ziemia52°13′31,991″N 21°01′42,089″E/52,225553 21,028358
Strona internetowa
Siedziba Kancelarii (Biura) Senatu w okresie międzywojennym, obecnie budynek „G” w kompleksie budynków Sejmu

Kancelaria Senatu została powołana na mocy uchwały Prezydium Senatu z dnia 1 września 1989[4]. Jej siedziba mieści się w Warszawie przy ulicy Wiejskiej 6 w kompleksie budynków Sejmu.

Zadania edytuj

Zakres działania Kancelarii Senatu obejmuje w szczególności przygotowywanie i przedstawianie wniosków, opinii oraz uwag w sprawach należących do kompetencji Senatu, dbanie o przestrzeganie terminów oraz porządku obrad, przygotowywanie i udostępnianie materiałów dla senatorów, koordynowanie prac ekspertów izby, udzielanie obywatelom informacji o działalności, zapewnienie organizacyjnych i technicznych warunków działania izby, jak również kwestie związane z budżetem Kancelarii Senatu[5].

Struktura edytuj

Organizację Kancelarii Senatu ustala statut nadawany na wniosek Szefa Kancelarii Senatu przez Marszałka Senatu po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. W tym samym trybie Marszałek Senatu powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii Senatu, który kieruje Kancelarią Senatu i jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich jej pracowników[6].

Kancelaria Senatu obejmuje następujące statutowe jednostki organizacyjne:

 • Gabinet Marszałka Senatu;
 • Biuro Prac Senackich;
 • Biuro Legislacyjne;
 • Biuro Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej;
 • Biuro Polonijne;
 • Biuro Komunikacji Społecznej;
 • Biuro Analiz i Dokumentacji;
 • Biuro Spraw Senatorskich;
 • Biuro Prawne i Spraw Pracowniczych;
 • Biuro Finansowe;
 • Biuro Informatyki;
 • Biuro Administracyjne[7].

Szefowie Kancelarii Senatu edytuj

Kierownictwo edytuj

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia edytuj

Wydatki i dochody Kancelarii Senatu są realizowane w części 03 budżetu państwa[13]. Z budżetu Kancelarii Senatu wypłacane są m.in. świadczenia przysługujące senatorom w okresie sprawowania mandatu, finansowane ich służbowe podróże krajowe i zagraniczne, a także przekazywane środki na prowadzenie biur senatorskich.

W 2020 wydatki Kancelarii Senatu wyniosły 100,2 mln zł, dochody 1,5 mln zł[1]. Przeciętne zatrudnienie w Kancelarii w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło (z 89 senatorami) 412 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 10 345 zł[2].

W ustawie budżetowej na 2021 wydatki Kancelarii Senatu zaplanowano w wysokości 113 mln zł, a dochody 0,2 mln zł[14].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. a b Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. (druk nr 1234). [w:] Sejm Rzeczypospolitej Polskiej [on-line]. sejm.gov.pl, 27 maja 2021. s. 2/6. [dostęp 2021-10-29].
 2. a b Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r. w części 03 Kancelaria Senatu. [w:] Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, maj 2021. s. 17. [dostęp 2021-10-29].
 3. Art. 97 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu (M.P. z 2019 r. poz. 846).
 4. Kancelaria Senatu. senat.gov.pl. [dostęp 2014-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-27)].
 5. Art. 98 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu.
 6. Art. 99 ust. 1 i 2 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 19 oraz art. 100 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 18 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu ((M.P. z 2019 r. poz. 846).
 7. Statut Kancelarii Senatu. senat.gov.pl. [dostęp 2014-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-09-03)].
 8. Ludowiec szefem Kancelarii Senatu. rp.pl, 10 maja 1996. [dostęp 2020-03-06].
 9. Marszałek odwołał ze stanowiska dotychczasowego szefa. pap.pl.
 10. Piotr Świątecki został powołany na szefa Kancelarii Senatu. senat.gov.pl. [dostęp 2019-12-08].
 11. Adam Niemczewski nowym Szefem Kancelarii Senatu. senat.gov.pl, 12 sierpnia 2020. [dostęp 2020-08-18].
 12. Ewa Polkowska nowym Szefem Kancelarii Senatu [online], senat.gov.pl, 6 marca 2024 [dostęp 2024-03-30] (pol.).
 13. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1026).
 14. Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021. s. 6, 29 Dz.U. z 2021 r. poz. 1900.