Kapitalizacja odsetek

Kapitalizacja odsetek – dopisywanie narosłych odsetek do kapitału; powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane[1]. Okres, po jakim narosłe odsetki są dopisywane do kapitału, jest nazywany okresem kapitalizacji.

WzórEdytuj

W przypadku oprocentowania składanego wartość kapitału końcowego, otrzymanego w wyniku kapitalizacji odsetek generowanych przez zainwestowany kapitał początkowy, można wyrazić wzorem:

 

gdzie:

  •   – kapitał początkowy,
  •   – kapitał końcowy,
  •   – liczba kapitalizacji w roku (np. m = 2 jeśli kapitalizacja odsetek następuje co pół roku, m = 4 jeśli kapitalizacja odsetek następuje co kwartał),
  •   – czas trwania inwestycji w latach (zakładamy, że jest wielokrotnością okresów kapitalizacji),
  •  nominalna stopa procentowa.

PrzykładEdytuj

Depozyt 1000 PLN oprocentowany na 6%, złożony na rok przy kapitalizacji półrocznej, da w dacie zapadalności wypłatę 1060,90 PLN, co wynika z następującego wyliczenia:

Założenia:  
 

Zmiana okresu kapitalizacji na miesięczny pozwala otrzymać wypłatę 1061,68 PLN, zgodnie z następującym wyliczeniem:

Założenia:  
 

Skracanie okresu kapitalizacji zwiększa kwotę wypłaty, jednakże wzrost ten jest ograniczony. Maksymalną możliwą kwotę odsetek można uzyskać przy kapitalizacji ciągłej, czyli takiej, w której okres kapitalizacji zbiega do 0. Przy stopie procentowej   każda zainwestowana złotówka może dać w horyzoncie roku maksymalnie wypłatę równą   gdzie   oznacza podstawę logarytmu naturalnego, gdyż

 

W powyższym przykładzie maksymalna wartość wypłaty wynosi zatem

 

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Podgórska M., Klimkowska J.: Matematyka finansowa. Warszawa, PWN 2005.