Kapudan pasza

Kapudan pasza – w osmańskiej Turcji stanowisko odpowiadające admirałowi, dowódcy i zwierzchnikowi floty.

Hayreddin, kapudan pasza (admirał) floty osmańskiej