Otwórz menu główne
7,62 mm kbkg wz. 1960 (Karabinek AK przystosowany do miotania granatów nasadkowych)
5,45 mm kbkg wz. 1974 (kbk wz. 88 Tantal z podwieszonym granatnikiem wz. 1974 Pallad

Karabin-granatnik (kbg, kb-g) (karabinek-granatnik (kbkg, kbk-g)) – broń mogąca pełnić funkcję zarówno karabinu (karabinka) jak i granatnika. Dawniej najczęściej karabiny-granatniki powstawały poprzez wyposażenie karabinów w nasadki do miotania granatów karabinowych lub nasadkowych (granatniki nasadkowe), obecnie najbardziej popularne są karabiny-granatniki będące wersjami karabinów automatycznych wyposażonymi w granatniki podlufowe. Najrzadziej spotykanym rodzajem są kbg z integralnym granatnikiem (KBP A-91M).