Katarzyna Grzybczyk

polska prawniczka

Katarzyna Grzybczykpolska prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, specjalista w zakresie prawa autorskiego, prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego.

Katarzyna Grzybczyk
Kraj działania  Polska
doktor habilitowany nauk prawnych
Specjalność: prawo autorskie, prawo cywilne, prawo prywatne międzynarodowe
Alma Mater Uniwersytet Śląski
Doktorat 1998 – prawo
UŚl
Habilitacja 2011 – prawo
UŚl
profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego

ŻyciorysEdytuj

W 1992 ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji UŚl, gdzie na podstawie napisanej pod kierunkiem Maksymiliana Pazdana rozprawy pt. Dzieło reklamowe i jego twórca w świetle prawa autorskiego uzyskała w 1998 stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo cywilne. W 2011 Rada Wydziału Prawa i Administracji UŚl na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. Prawo właściwe dla autorskoprawnej umowy licencyjnej nadała jej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, specjalności: prawo autorskie, prawo prywatne międzynarodowe. Została profesorem nadzwyczajnym Wydziału Prawa i Administracji UŚl w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz nauczycielem akademickim Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pełniła funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego[1].

PrzypisyEdytuj

  1. dr hab. Katarzyna Grzybczyk w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2017-12-03].