Kazimierz Dłużewski

Kazimierz Dłużewski herbu Pobóg z Dłużewa na Uhrusku, (zm. przed 14 sierpnia 1725 roku) – kasztelan chełmski od 1724 roku, chorąży chełmski w latach 1720-1724, podczaszy chełmski w latach 1689-1720, dworzanin królewski w 1690 roku, starosta zgierski, hajsyński, tarnogórski i kiślacki[1], marszałek Trybunału Głównego Koronnego (1714), poseł (1720).

Brat jego Jan Dłużewski (1658 – 1720) – był biskupem, infułatem, biskupem pomocniczym chełmskim.

Był elektorem Augusta II Mocnego z ziemi chełmskiej w 1697 roku[2]. Poseł na sejm pacyfikacyjny 1699 roku z ziemi chełmskiej[3]. Z początkiem 1720 r. Kazimierz Dłużewski konkurował z Michałem Potockim, h. Pilawa, (zm. 1749), o marszałkostwo Trybunału Koronnego.

Ożenił się z Barbarą Podoską. Ojcem jego żony był Mikołaj Kazimierz Podoski, (zm. 1676) – poseł, podkomorzy, rotmistrz.

Miał dwóch synów; Stanisława Dłużewskiego – chorążego chełmskiego, który w l. 1731–1740 z fundacji matki Barbary z Podowskich Dłużewskiej, kasztelanowej chełmskiej, wybudował kościół parafialny Przemienia Pańskiego w Sawinie koło Chełma. Młodszy syn ożenił się z Barbarą Humiecką – podczaszyną łukowską.

Kazimierz Dłużewski miał też córkę Agnieszkę Węglińską.

Praprawnuk jego Jan Nepomucen Dłużewski (1841-1863) był powstańcem styczniowym.

PrzypisyEdytuj

  1. Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku. Spisy. Oprac. Henryk Gmiterek i Ryszard Szczygieł. Kórnik 1992, s. 226.
  2. Suffragia województw i ziem koronnych i W. X. Litewskiego zgodnie na [...] Augusta II obranego króla polskiego [...] dnia 27 VI i przy poparciu wolnej elekcjej jego [...], s. 36.
  3. Bogusław Dybaś, Sejm pacyfikacyjny w 1699 r., Toruń 1991, s. 241.

BibliografiaEdytuj