Klauzula (matematyka)

Klauzula – zbiór formuł logicznych. Klauzulę nazywamy prawdziwą wtedy i tylko wtedy, gdy alternatywa jej formuł logicznych jest prawdziwa. Klauzula pusta jest zawsze fałszywa.

Definicja formalna

edytuj
Klauzulę zapisujemy jako:   gdzie   są formułami logicznymi, dla  
W szczególnym przypadku  
Przykład

Klauzula {p, ¬r,q} jest prawdziwa, gdy co najmniej jedna z formuł p, ¬r, q ma wartość logiczną 1.

Zobacz też

edytuj