Klub Ludzi Artystycznie Niewyżytych

Klub Ludzi Artystycznie Niewyżytych (KLAN) – młodzieżowy, alternatywny ruch artystyczny, prowadzony przez poetkę i prozaika Danutę Wawiłow.

KLAN działał w latach 1992-1996 i zrzeszał ok. 3000 osób z całej Polski[1]. Oprócz warsztatów poetyckich, młodzież zajmowała się prozą, fotografią, tańcem, pantomimą, muzyką i komiksem. W ramach KLANu organizowano coroczne zjazdy (1992-1994 w Śmiglu i 1996 w Łucznicy), których uczestnicy, tworząc komunę, prowadzili ciągłe warsztaty artystyczne, połączone z prezentacją utworów. Wiersze publikowane były regularnie w felietonie tygodnika Filipinka Cześć, poeci i poetki. Przekrój ruchu ilustruje artykuł[1]. Wydana została antologia wierszy autorstwa uczestników KLANu[2].

PrzypisyEdytuj

  1. a b KLAN, Regiony 4 (75) 1994
  2. Cześć, poeci i poetki, czyli jak pisać wiersze, (wybór D. Wawiłow), Dom Wydawniczy Filipinka (1995)