Kołobrzeg (gromada)

Kołobrzeg – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Kołobrzeg
gromada
1959–1972
Państwo

 Polska

Województwo

koszalińskie

Powiat

kołobrzeski

Data powstania

31 grudnia 1959

Data likwidacji

1 stycznia 1973

Siedziba

Kołobrzeg

Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1965)

27

brak współrzędnych

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Kołobrzeg z siedzibą GRN w mieście Kołobrzegu (nie wchodzącym w jej skład) utworzono 31 grudnia 1959 w powiecie kołobrzeskim w woj. koszalińskim z obszarów zniesionych gromad Stary Borek i Niekanin w tymże powiecie[5].

W 1965 roku gromadą zarządzało 27 członków gromadzkiej rady narodowej[6].

1 stycznia 1972 z gromady Kołobrzeg wyłączono części obrębów nr 7 i 12 o obszarze 100 ha, włączając je do miasta Kołobrzeg w tymże powiecie; do gromady Kołobrzeg włączono natomiast grunty o powierzchni 15 ha z Kołobrzegu[7][8].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[9]. 1 stycznia 1973 w powiecie kołobrzeskim utworzono gminę Kołobrzeg[10].

Przypisy edytuj

  1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
  2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
  3. Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
  4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
  5. Uchwała Nr 20 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 30 września 1959 roku w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad w województwie koszalińskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 16 grudnia 1959 r., Nr. 10, Poz. 52)
  6. Uchwała Nr 7/65 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kołobrzegu z dnia 25 marca 1965 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 3 kwietnia 1965 r., Nr. 4, Poz. 22)
  7. Zarządzenie Nr 12/71 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 2 grudnia 1971 roku w sprawie szczegółowego określenia granic niektórych miast w województwie koszalińskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 15 grudnia 1971 r., Nr. 9, Poz. 84)
  8. Dz.U. z 1971 r. nr 27, poz. 257
  9. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.
  10. Uchwała Nr XXIII/77/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 9 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie koszalińskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 1972 r., Nr 13, Poz. 76)