Kończyna górna (łac. extremitas vel membrum superius) – część ciała, na którą składają się:

Schemat kończyny górnej

Z tułowiem połączona jest obręczą kończyny górnej (barkową). Składa się z trzech odcinków połączonych ze sobą stawami: odcinka bliższego – ramienia, odcinka środkowego – przedramienia i odcinka dalszego – ręki.

W kończynach górnych wyróżnia się: okolicę obręczy barkowej, dół pachowy, ramię, dół łokciowy, przedramię i rękę. Składa się z kości ramiennej, łokciowej, promieniowej, nadgarstka, śródręcza i palców.

U naczelnych ręka posiada stronę grzbietową i dłoń. Skóra dłoni jest nieowłosiona i występują w niej listewki papilarne o swoistym dla danego osobnika przebiegu (kształcie). W ręce wyróżnia się nadgarstek, śródręcze i palce, przy czym I palec (kciuk) jest przeciwstawny pozostałym.

Przypisy edytuj

  1. Bernard F. Morrey, Joaquin Sanchez Sotelo, Mark E Morrey, Morrey's The Elbow and Its Disorders (ang.).
  2. Geoffrey R. Fisk, The wrist, 1984 (ang.).
  3. Antoni John, Agnieszka Musiolik, Dwuwymiarowy model matematyczny ręki, 2009.
  4. Paweł Maćkowiak, Maciej Kotyk, Kryteria konstrukcyjne egzoszkieletu palców ręki.