Kość sześcienna (łac. os cuboideum) ma kształt nierównomiernego sześcianu i leży do przodu od kości piętowej na bocznym brzegu stępu. Jej powierzchnia przyśrodkowa jest dłuższa od bocznej.

Kość sześcienna

Powierzchnie. Powierzchnia tylna, pokryta chrząstką, siodełkowato zakrzywiona, łączy się z kością piętową. Powierzchnia przednia ma dwie powierzchnie stawowe dla połączenia z czwartą i piątą kością śródstopia. Powierzchnia przyśrodkowa ma większą powierzchnię stawową dla kości klinowatej bocznej, a ku tyłowi często małą powierzchnię dla kości łódkowatej. Powierzchnie górna i boczna są chropowate. Powierzchnia dolna ma podłużną guzowatość kości sześciennej (łac. tuberositas ossi cuboidei), przed którą biegnie bruzda ścięgna mięśnia strzałkowego długiego (łac.sulcus tendinis m. peronei longi). Do powierzchni dolnej przyczepia się więzadło piętowo-sześcienne podeszwowe, część włókien przywodziciela palucha i pasmo ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego.

Połączenia. Kość sześcienna łączy się zazwyczaj z czterema kośćmi: piętową, klinowatą boczną oraz kośćmi śródstopia IV i V. Nieraz również z kością łódkowatą.