Kobaltowce

grupa pierwiastków chemicznych

Kobaltowcepierwiastki chemiczne znajdujące się w 9 grupie układu okresowego (dawniej zaliczane do VIII grupy pobocznej) - są to kobalt (Co), rod (Rh), iryd (Ir) i meitner (Mt).

Grupa →

9
VIIIB
↓ Okres

4

27
Co
5

45
Rh
6

77
Ir
7

109
Mt
Kobaltowce