Kolaboracja pod okupacją japońską podczas II wojny światowej

Kolaboracja pod okupacją japońską podczas II wojny światowej

Powstanie kolaboracji pod okupacją japońską wiązało się z planami utworzenia tzw. "Wielkiej Wschodnioazjatyckiej Strefy Wspólnego Dobrobytu". W jej skład miały wchodzić wszystkie obszary podbite przez armię japońską, a nie wchodzące do Cesarstwa Japonii oraz z wyjątkiem kilku strategicznych punktów, jak np. Singapur, gdzie zachowano administrację wojskową. W ramach powyższej strefy miały istnieć nie kolonie ani protektoraty, ale zespolone wokół niej wolne stowarzyszenia narodów. Dotyczyło to: Birmy, Tajlandii, Malezji, Filipin, Indii Holenderskich i Indochin, które Tokio traktowało już jako podległe sobie terytorium, mimo że władzę sprawowała tam jeszcze administracja francuska. W dniu 5 listopada 1943 r. doszło w Tokio do Zgromadzenia Narodów Wschodniej Azji, na które przybyli delegaci wszystkich narodów stowarzyszonych z Japonią. Zakończyło się ono przyjęciem symbolicznej "Wspólnej deklaracji krajów Azji Wschodniej".

Pod wpływem klęsk wojennych na Pacyfiku japońskie kręgi wojskowe, podobnie jak Niemcy w Europie, postanowiły sięgnąć do rezerw ludzkich okupowanych krajów. Pod koniec 1943 r. w Sajgonie dowództwo na obszar południowo-wschodniej Azji wydało rozkaz o organizowaniu sił ochronnych (tzw. Giyu-gun) i pomocniczych (tzw. Heiho). W wyniku tego powstało w podbitych krajach kilka formacji wojskowych, które – poza Indyjską Armią Wyzwoleńczą – spełniały funkcje pomocnicze wobec sił japońskich.

Przejawy kolaboracji pod okupacją japońską:

Nadmienić można o utworzeniu np. Indyjskiej Armii Narodowej.