Kolej Krakowsko-Górnośląska

Kolej Krakowsko-Górnośląska

Kolej Krakowsko-Górnośląska (niem. Krakau-Oberschlesische Eisenbahn) – kolej austro-węgierska w Galicji łącząca Kraków z Górnośląskim Zagłębiem Węglowym w Królestwie Prus w Cesarstwie Niemieckim i z Imperium Rosyjskim.

13 października 1847 Towarzystwo Kolei Krakowsko-Górnośląskiej uruchomiło pierwszą w Galicji linię kolejową łączącą Kraków z Jaworznem Szczakową[1][2], a w 1848 r. powstało odgałęzienie ze Szczakowej do Maczków. W Mysłowicach kolej łączyła się z pruską Koleją Górnośląską, a w Maczkach (Granica) z budowaną wówczas Koleją Warszawsko-Wiedeńską w Imperium Rosyjskim.

PrzypisyEdytuj

  1. Kolej żelazna. Encyklopedia Gutenberga. [dostęp 2015-08-31].
  2. Magdalena Wilczek-Karczewska, Rozwój kolei żelaznych na ziemiach polskich w ujęciu historycznoprawnym, „Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny”, 1 (4), 2015, s. 108 [dostęp 2015-08-31].

BibliografiaEdytuj