Komenda Powiatowa Straży Granicznej w Wilejce

Komenda Powiatowa Straży Granicznej w Wilejce – organ dowodzenia Straży Granicznej w II Rzeczypospolitej w latach 1922 – 1923.

Komenda Powiatowa Straży Granicznej w Wilejce
Historia
Państwo  II Rzeczpospolita
Sformowanie 1922
Rozformowanie 1923
Dowódcy
Pierwszy mjr Maksymilian Ferentz
Organizacja
Dyslokacja Wilejka
Formacja Straż Graniczna
Podległość Komenda Wojewódzka Straży Granicznej w Wilnie
S graniczna 1922.png
Komenda Wojewódzka SG w Wilnie w 1922.jpg

Formowanie i zmiany organizacyjneEdytuj

Wykonując postanowienia uchwały Rady Ministrów z 23 maja 1922 roku o powołaniu Straży Granicznej, Minister Spraw Wewnętrznych z dniem 1 września 1922 wprowadził w formacji nową organizację wewnętrzną[1]. Ostatecznie nazwę „Baony Celne” na „Straż Graniczną” zmieniono rozkazem Ministra Spraw Wewnętrznych z 9 listopada 1922 roku. Granicę wschodnią podzielono na odcinki wojewódzkie, a te na powiatowe podległe Komendom Powiatowym Straży Granicznej. Komenda Główna Straży Granicznej wyznaczyła z dniem 1 września 1922 roku obsadę personalną Komendy Powiatowej Straży Granicznej w Wilejce i podporządkowała jej trzy bataliony piechoty[2]. Komendant powiatowy SG podlegał w sprawach służby granicznej staroście, a pod względem dyscyplinarnym, administracyjnym i regulaminowym komendantowi wojewódzkiemu SG[3].

Komendant powiatowy major Szymański zameldował, że z dniem 10 lipca 1923 została zlikwidowana Komenda Powiatowa SG w Wilejce[4]

Kadra komendy powiatowejEdytuj

Stan na dzień 1 września 1922[5]:

  • komendant – mjr Maksymilian Ferentz
  • adiutant – por. Bronisław Ciołkowski
  • oficer do zleceń – por. Stanisław Łyszkiewicz

Struktura organizacyjnaEdytuj

Dyslokacja według stanu na dzień 1 grudnia 1922[6][7]

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj