Komisja penitencjarna

Komisja penitencjarna - powoływana jest w każdym zakładzie karnym przez dyrektora zakładu. W skład komisji wchodzą funkcjonariusze i pracownicy tego zakładu. W pracach komisji mogą uczestniczyć również inne osoby np. przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji, kościołów i innych związków wyznaniowych (art. 75 kkw).

Komisja dokonuje klasyfikacji skazanych, gdy nie uczynił tego sąd w wyroku.

Zakresu działania komisji penitencjarnejEdytuj

  • podejmowanie decyzji o skierowaniu skazanego do właściwego zakładu karnego
  • kierowanie skazanego do określonego systemu odbywania kary
  • ustalanie indywidualnych programów oddziaływania na skazanego
  • dokonywanie okresowych ocen postępów skazanego w resocjalizacji
  • wykonywanie innych zadań przewidzianych w ustawie

Podstawa – art. 76 § 1 kkw.

Zobacz teżEdytuj