Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie

Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie, CIM (ang. computer-integrated manufacturing) – obejmuje wszystkie aspekty wytwarzania wspomaganego przez komputer, systemy wspomagania logistyki i technologii produkcji.

W systemie CIM komputer odgrywa wiodącą rolę w integracji komponentów CIM tj. maszyn, robotów, automatycznych pojazdów technologicznych oraz układów diagnostycznych[1].

Wyróżnia się:

  • CAD – Komputerowo Wspomagane Projektowanie (ang. Computer Aided Design);
  • CAE – Komputerowo Wspomagane Konstruowanie (ang. Computer Aided Engineering);
  • CAP – Komputerowo Wspomagane Planowanie (ang. Computer Aided Planning);
  • CAM – Komputerowo Wspomagane Wytwarzanie (ang. Computer Aided Manufacturing);
  • CAQ – Komputerowo Wspomagana Kontrola Jakości (ang. Computer Aided Quality Control).

Komputerowo zintegrowane wytwarzanie (CIM) charakteryzuje się m.in.:

  • procesowym zintegrowaniem narzędzi CAX opartych na modelach i bazie przedsiębiorstwa;
  • możliwością elastycznego reagowania na potrzeby rynku, wprowadzaniem zmian oraz programem modernizacji produktów procesów wytwórczych;
  • koniecznością wykorzystania kosztownej infrastruktury technicznej przedsiębiorstwa.

Przewiduje się szybki wzrost elementów sztucznej inteligencji w CIM, prognozowano również iż w latach 2020–2025 około 20% światowej produkcji przemysłowej miałoby być wykonywane w systemach CIM lub podobnych.

Przypisy edytuj

  1. Stanisław Paszkowski: Komputerowo zintegrowane systemy wytwarzania CIM (Computer Integrated Manufactruring). W: Perspektywy awangardowych dziedzin nauki i technologii do 2010. Warszawa: DW Elipsa, 1999. ISBN 83-7151-336-4.