Konkurencyjność – zdolność do długookresowego, efektywnego wzrostu. Jej elementami są więc efektywność, dynamika oraz elastyczność badanego podmiotu gospodarczego.

Zobacz też

edytuj

Bibliografia

edytuj
  • Konkurencyjność gospodarki Polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej. pod redakcją Henryka Podedwornego, Jerzego Grabowieckiego i Henryka Wnorowskiego.