Otwórz menu główne

Konwekcja swobodna – wymiana ciepła spowodowana samoistnym ruchem płynu.

Za ruch samoistny uważa się ruch wywołany różnicą temperatur w tym płynie.

Aby zaszła konwekcja swobodna w objętości płynu, muszą być spełnione następujące warunki:

Wzory będące kryterium dla konwekcji swobodnej mają ogólną postać:

gdzie Nu – liczba Nusselta, Gr – liczba Grashofa, Pr – liczba Prandtla.