Konwekcja swobodna

samorzutna konwekcja spowodowana gradientem temperatury

Konwekcja swobodna – wymiana ciepła spowodowana samoistnym ruchem płynu.

Prądy konwekcyjne wokół ręki

Za ruch samoistny uważa się ruch wywołany różnicą temperatur w tym płynie.

Aby zaszła konwekcja swobodna w objętości płynu, muszą być spełnione następujące warunki:

Wzory będące kryterium dla konwekcji swobodnej mają ogólną postać:

gdzie:

Nu – liczba Nusselta,
Gr – liczba Grashofa,
Pr – liczba Prandtla.