Konwencja Metryczna

Konwencja Metrycznatraktat podpisany przez siedemnaście państw w 1875 roku w celu ujednolicenia systemu metrycznego na świecie. Depozytariuszem jest rząd Francji, językiem miarodajnym francuski.

Konwencja Metryczna

     Strony

     Państwa stowarzyszone

     Byłe strony

W tym samym czasie utworzono Międzynarodowe Biuro Miar i Wag (BIPM) z siedzibą w Sevres, które jest finansowane ze składek sygnatariuszy traktatu. Obecnie Międzynarodowa Konwencja Metryczna ma sześćdziesiąt jeden członków, a stowarzysza dalszych czterdzieści jeden[1]. Polska podpisała Konwencję 12 maja 1925 roku[2][3].

Poszczególne państwa w ramach Konwencji przedstawiają własne naukowe opracowania metrologiczne, które są weryfikowane, dyskutowane i następnie przyjmowane jako wspólne ustalenia. Polską instytucją, która bierze udział w pracach i reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej, jest Główny Urząd Miar.

Obecnie (2008) celem Konwencji jest doskonalenie systemu metrycznego, osiągnięcie spójności pomiarowej m.in. przez porównania wzorców oraz zawieranie porozumień przez kraje członkowskie w sprawie wzajemnego uznawania wzorców jednostek miar oraz świadectw wzorcowania i pomiarów wydawanych przez krajowe instytucje metrologiczne.

Najwyższym organem Konwencji Metrycznej jest Generalna Konferencja Miar (CGPM). Generalnej Konferencji Miar podlega Międzynarodowy Komitet Miar i Wag (CIPM). CIPM nadzoruje działalność Międzynarodowego Biura Miar i Wag, powołuje Komitety Doradcze, a także przygotowuje projekty uchwał Generalnej Konferencji Miar.

PrzypisyEdytuj

  1. Member States and Associates (ang.). [dostęp 15 grudnia 2008].
  2. Konwencja dotycząca utworzenia i utrzymania Międzynarodowego Biura Miar, wraz z regulaminem, podpisana w Paryżu 20 maja 1875 r. ze zmianami wynikającymi z konwencji podpisanej w Sevres 6 października 1921 r. (Dz.U. z 1925 r. nr 87, poz. 608) ratyfikowana na podstawie ustawy z 18 marca 1925 r. (Dz.U. z 1925 r. nr 36, poz. 241), Oświadczenie Rządowe z 1 lipca 1925 r. w sprawie przystąpienia do Konwencji (Dz.U. z 1925 r. nr 97, poz. 607).
  3. pomiarygeodezyjne.pl: Historia geodezji (pol.). [dostęp 01 sierpnia 2018].

BibliografiaEdytuj

  1. Metryczna Konwencja, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2008-12-11].
  2. GUM – Współpraca międzynarodowa (pol.). [dostęp 11 grudnia 2008].

Linki zewnętrzneEdytuj